Credo

Marek Guz

Dr hab. Marek Guz, prof. UTH Rad. Ur. 24.09.1952 r. w Łodzi.

guzmarek52@gmail.com

W latach 1971-1975 studiował na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. W roku 1976 uzyskał dyplom magisterski operatora filmowego, zrealizowany pod opieką prof. Kazimierza Konrada i prof. Ireneusza Pierzgalskiego.

Uprawia fotografię reklamową oraz artystyczną. Zrealizował 7 wystaw indywidualnych, brał udział w 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Słowacja, Czechy, Litwa, Ukraina, Polska). Przez 10 lat pracował na macierzystej uczelni, począwszy od stanowiska asystenta aż do otrzymania kwalifikacji I stopnia (doktorat). Od roku 1984 jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1988-2016 prowadził Pracownię Fotografii, a później Pracownię Nowych Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Od roku 1996 prowadzi Pracownię Fotografii i Video na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Posiada kwalifikacje II stopnia uzyskane w ASP w Łodzi w dziedzinie sztuk plastycznych w specjalności fotografia. Jest zatrudniony UTH Radom na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych.

 

CREDO

Twórczość prof. Marka Guza w dziedzinie fotografii rozwija się w dwu równoległych kierunkach. Jeden to fotografia artystyczna, poszukując autorskiej interpretacji rzeczywistości ; druga - to fotografia reklamowa, która mimo iż jest to realizacją konkretnego zamówienia, to temat któremu jest poświęcona staje się pretekstem do interesujących rozwiązań plastycznych. Obie wypowiedzi realizowane są z wykorzystaniem tradycyjnego warsztatu fotograficznego, a mianowicie : fotomontaż wycinankowy, wielokrotna ekspozycja obrazów, multiplikacja. W fotografii reklamowej artysta chętnie wykorzystuje dawne technologie filmu animowanego i kombinowanego tzw. wieloplan.

W fotografii artystycznej , problemem, który szczególnie zaprząta uwagę artysty, jest dążenie do zatrzymania w kadrze tego co przemijające w otaczającej nas rzeczywistości, a więc zapisywaniem czasu. Właśnie fotografia zdaje się odgrywać w tym szczególną rolę .Rola ta polega na transformowaniu w statyczny obraz wybranego kształtu czasu. Co fotografia przedstawia zdaje się pytać artysta ? Czy przedstawia teraźniejszość istniejącego obrazu, czy przeszłość zapisanego w nim miejsca ? Czy "teraz" pojedynczej fotografii, to tylko jej aktualne istnienie jako obraz?. Czy fotografia może zapisać jakiekolwiek "teraz " ? Przecież każde rejestrowanie aparatem wycinka rzeczywistości jest trwającym w czasie procesem. A zatem fotografowanie to rejestracja kolejnych stanów rzeczy. Pytania te i poszukiwanie na nie odpowiedzi, są jak sądzę problemami, które szczególnie zaprzątają uwagę artysty przez realizowane prace. Są to budynki, uroda zmurszałych desek , obitych tynków odsłaniających spodnią warstwę, drzewa zimą i latem, trawy zielone i suche, kwiaty kolorowe i przemijające, niebo z chmurami burzowymi i spokojnymi, słońce w dzień i księżyc w nocy,. Ale też uabstrakcyjnione motywy miejskiej architektury takie jak wielopiętrowa fasada okien. Drugim, problemem podejmowanym przez artystę - są fotograficzne abstrakcje, barwne, nasycone światłem, które zdaje się rysować elementy geometryczne w duchu abstrakcji informel i geometrycznej.

Te abstrakcje fotograficzne mogły się pojawić jako konsekwencja wcześniejszych, uabstrakcyjnionych motywów fotograficznych .Zapowiadają je między innymi "podwórkowe" elewacje kamienic z ich barwnością, w której przeważają czerwienie cegieł i błękity geometrycznych kadrów nieba między nimi. Podejmowanie przez artystę próby z wprowadzaniem rozmaitych fotograficznych eksperymentów , szczególnie w ostatnich pracach z roku 2018, wskazują na jego nieustanną pracę nad syntetyzowaniem i poszukiwaniem własnego kodu. ©

Tamara Książek


do góry
wyślij
drukuj





liczniki odwiedzin