WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
NAUCZANIE ZDALNE
SESJA
 
 
 

OGŁOSZENIE Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa (okręg nr 5)

WYDZIAŁ

 OGŁOSZENIE

Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa (okręg nr 5)

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu UTH w Radomiu Uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 30 maja 2019 r. oraz § 8 ust. 1,12 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uchwała Nr 000-9/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. z późn. zm. podaje do publicznej wiadomości, że:

Kandydatami z WydziałuInżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

do SENATU UTH na kadencję 2020-2024 są:

- w grupie przedstawicieli profesorów oraz profesorów UTH:

1.     dr hab. Kostrzewa Marcin, prof. UTH

2.     dr hab. Kowalska Małgorzata, prof. UTH

3.     dr. hab. Śmiechowski Krzysztof, prof. UTH

4.     dr hab. Wasilewski Tomasz, prof. UTH

- w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

1.     dr inż. Krzysztof Golec,

2.     dr inż. Artur Seweryn.

Komisja Wyborcza ponadto informuje, iż:

w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) odbędą się zebrania wyborcze pracowników Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, na których zostaną przeprowadzone wybory przedstawicieli do Senatu.

9.30-10.00 - pracownicy z grupy profesorów - 1 głosowanie

10.15 - 10.45 -  pracownicy z grupy pozostałych nauczycieli akademickich - 1 głosowanie

 

W przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszym głosowaniu, w tym samym dniu, tj. 23 czerwca 2020r. odbędzie się I Tura - drugie głosowanie.

11.30-12.00 - pracownicy z grupy profesorów - 2 głosowanie

12.15 - 12.45 -  pracownicy z grupy pozostałych nauczycieli akademickich - 2 głosowanie

 

dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. UTH

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Wydziału Inżynierii Chemicznej I Towaroznawstwa

 


do góry
wyślij
drukuj





 
Copyright 2020 WICiT