SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Podzi麑owanie

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

Podzi麑owanie

W imieniu wウasnym i dzieci pragn wyrazi serdeczne podzi麑owanie, wdzi鹹znoカ oraz szacunek wszystkim, którzy w tym trudnym dla nas czasie choroby mソa i ソaウoby po jego カmierci, okazali nam ソyczliwoカ, wsparcie oraz wszelkア pomoc.

Dzi麑uj wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w uroczystoカci pogrzebowej naszego ukochanego Mソa i Ojca, カp. Radosウawa Jedynaka.

Szczególnie dzi麑uj przedstawicielom wウadz uczelni i wydziaウu, wspóウpracownikom, przyjacioウom, koleソankom i kolegom z pracy oraz studentom UTH Radom, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojego mソa.

Dzi麑uj za pami i obecnoカ, sウowa wspomnie i otuchy.

Dzi麑ujアc za zウoソone wiece i kwiaty oraz zamówione intencje mszalne prosz o modlitw w intencji zmarウego.

ッona Maウgorzata Jedynak wraz z dzie詢i Agnieszkア i Michaウem


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki