Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
PLAN ZAJĘĆ
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki
2 MABAU

Wybory do Senatu 2020

AKTUALNOŚCI

                                                                                                                                   Radom, dnia 23.06.2020 r. 

 

                                                                              P R O T O K Ó Ł 

WydziałowejKomisji WyborczejOkręg nr7 z wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024przeprowadzonych w dniu23czerwca 2020 r.  

 

Komisja Wyborczaw składzie: 

1.dr Marcin Noga 

2. mgr Aleksandra Kwiecień 

3. mgr Marta Orzechowska-Ochnia 

 

Stwierdza co następuje: 

- otwarcie lokalu wyborczego nastąpiło o godz. 12:00 

- zamknięcie lokalu wyborczego nastąpiło o godz. 14:00 

 

I. W wyborach do Senatuw grupie PROFESORÓW I PROFESORÓW UTH Rad. 

pierwszejTURZE,  pierwszym głosowaniu,  

wydano16 kart do głosowania, pozostałajednakarta do głosowania. 

 

Ogółem oddano16głosów, w tym: 

-głosów ważnych:14 (czternaście) 

-głosów nieważnych:2 (dwa) 

- głosów wstrzymujących się od głosowania: 0 (brak) 

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 

 

1. dr hab. Andrzej Brzegowy, prof. UTH Rad.głosów - 14 (czternaście) 

2.dr hab. Katarzyna Nowicka- Urbańska prof. UTH Rad. głosów - 13 (trzynaście) 

3. dr hab. Łukasz Rudecki prof. UTH Rad. głosów - 14 (czternaście) 

4. dr hab. Hanna Wojdała- Markowska  prof. UTH Rad. głosów - 14 (czternaście) 

5. Wstrzymuję się od głosu 0 (brak) 

 

II. W wyborach do Senatu w grupie POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

w  pierwszej TURZE,  pierwszym głosowaniu,  

wydano 10 kart do głosowania, pozostało 0 kart do głosowania. 

 

Ogółem oddano 10 głosów (dziesięć) function popuppanel(URL, wdh, hgh) {day = new Date();id = day.getTime();eval("page" + id + " = window.open(URL, '" + id + "', 'toolbar=0,scrollbars=1,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,width="+wdh+" ,height="+hgh+"');");}
do góry
wyślij
drukuj

 
m@d design