Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki

Wybory do Senatu 2020

AKTUALNOŚCI

                                                                                                                                   Radom, dnia 23.06.2020 r. 

 

                                                                              P R O T O K Ó Ł 

WydziałowejKomisji WyborczejOkręg nr7 z wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024przeprowadzonych w dniu23czerwca 2020 r.  

 

Komisja Wyborczaw składzie: 

1.dr Marcin Noga 

2. mgr Aleksandra Kwiecień 

3. mgr Marta Orzechowska-Ochnia 

 

Stwierdza co następuje: 

- otwarcie lokalu wyborczego nastąpiło o godz. 12:00 

- zamknięcie lokalu wyborczego nastąpiło o godz. 14:00 

 

I. W wyborach do Senatuw grupie PROFESORÓW I PROFESORÓW UTH Rad. 

pierwszejTURZE,  pierwszym głosowaniu,  

wydano16 kart do głosowania, pozostałajednakarta do głosowania. 

 

Ogółem oddano16głosów, w tym: 

-głosów ważnych:14 (czternaście) 

-głosów nieważnych:2 (dwa) 

- głosów wstrzymujących się od głosowania: 0 (brak) 

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 

 

1. dr hab. Andrzej Brzegowy, prof. UTH Rad.głosów - 14 (czternaście) 

2.dr hab. Katarzyna Nowicka- Urbańska prof. UTH Rad. głosów - 13 (trzynaście) 

3. dr hab. Łukasz Rudecki prof. UTH Rad. głosów - 14 (czternaście) 

4. dr hab. Hanna Wojdała- Markowska  prof. UTH Rad. głosów - 14 (czternaście) 

5. Wstrzymuję się od głosu 0 (brak) 

 

II. W wyborach do Senatu w grupie POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

w  pierwszej TURZE,  pierwszym głosowaniu,  

wydano 10 kart do głosowania, pozostało 0 kart do głosowania. 

 

Ogółem oddano 10 głosów (dziesięć) function popuppanel(URL, wdh, hgh) {day = new Date();id = day.getTime();eval("page" + id + " = window.open(URL, '" + id + "', 'toolbar=0,scrollbars=1,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,width="+wdh+" ,height="+hgh+"');");}
do góry
wyślij
drukuj

 
m@d design