O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

WADY OŚWIADCZENIA WOLI WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Publikacje » Prawo i administracja

WADY OŚWIADCZENIA WOLI WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mirosław Daniel Kopeć
 
 2019, wyd. I, str.102 (monografia) cena 22,05 zł
 
Podstawowym celem monografii jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunkach do spółki, w której jest wspólnikiem, może powoływać się na wady swoich oświadczeń woli. Wyroki Sądu Najwyższego zawierają na tyle ogólną tezę zakładającą taką możliwość, że potrzebne jest poświęcone temu zagadnieniu monograficzne opracowanie. Publikacja przedstawia skutki przyjęcia założenia, że wspólnik nie ma możliwości na powoływanie się na wady swoich oświadczeń woli złożonych wobec spółki oraz skutki przyjęcia stanowiska odmiennego.

do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d