AKTUALNO¶CI
WYDZIA£
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKO¶CI KSZTA£CENIA
KIERUNKI KSZTA£CENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

Oferta stypendialna DAAD 2021/2022

AKTUALNO¶CI

 

  Z wielkĪ przyjemno∂ciĪ przekazujÍ PaŮstwu naszĪ nowĪ ofertÍ stypendialnĪ na rok akademicki 2021/2022.

  Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.

  Szczegó≥owa oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdĪ PaŮstwo na stronie internetowej  www.daad.pl  lub  tutaj.


 


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydzia≥ Ekonomii i Finansůw.