AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

Kompetencje dla centrów obsługi biznesu - kursy e-learningowe

AKTUALNOŚCI

        Zapraszamy studentów UTH Rad.do wzięcia udziału w otwartym naborze na I Edycję kursów e-learningowych realizowane w ramach projektu pt.: „Kompetencje dla centrów obsługi biznesu” nr POWR.03.01.00-00-W047/18 umieszczonych na platformie edukacyjnej NAVOICA. W ramach projektu realizowane są trzy kursy z zakresu:

1.  "Proffesional managment" w centrach obsługi biznesu– podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie zwiększenia skuteczności
i profesjonalizmu zarządzania w centrach obsługi biznesu przy wykorzystanie technik i metod zarządzania oraz narzędzi teleinformatycznych z uwzględnieniem przepisów prawa regulujących zagadnienia i wykorzystujących zdobytych umiejętności w praktyce zawodowej
(kurs dla studentów prawa, administracji i ekonomii).

2.    Obsługa logistyczna w centrach biznesowych - podniesienie wiedzy, umiejętności
i kompetencji w zakresie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logiczne połączenie procesu logistycznego, sprzedażowego i bezpośredniego customer service.

3.  Design Thinking jako koncepcja pobudzania innowacji - podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zastosowania metody polegającej na kreowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w postaci nowych produktów innowacyjnych technologii usług, strategii, procesów programów edukacyjnych i programów biznesowych.

Udział studentów w kursach e-learnigowych jest bezpłatny i pozwoli na podniesienie umiejętności i kompetencji pożądanych przez pracodawców w nowoczesnych centrach obsługi biznesu (BPO, SSC, ITo).

Informuję, iż rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w terminie od 25.09.2020 r. do 04.10.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie:

www.w047.uniwersytetradom.pl zakładce  Dokumenty  do pobrania.


I Edycja kursów e-learningowychuruchomiona zostanie 28.09.2020 r.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydział Ekonomii i Finansów.