SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

Szanowni Pastwo, 

W zwiアzku z rozpoczynajアcym si rokiem akademickim 2020/2021 przesyウam Pastwu informacje organizacyjne: 

  1. Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna si 1 paシdziernika 2020 roku.
  2. W dniach 1 i 2 paシdziernika 2020 roku odb鹽ア si tylko zaj鹹ia organizacyjne ze studentami pierwszego roku studiów stacjonarnych w budynku WTEiI (Aula A5).  
  3. Zaj鹹ia akademickie dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynajア wg. planu od 5 paシdziernika 2020 roku.
  4. Zaj鹹ia muszア odbywa si zgodnie z planem, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziaウu.
  5. Zaj鹹ia prowadzone w trybie zdalnym muszア odbywa si poprzez platform MS Teams.
  6. Do kaソdego zespoウu utworzonego w platformie MS Teams pracownik ma obowiアzek dopisa osoby Dziekana, Prodziekanów Wydziaウu oraz Kierownika Katedry.
  7. Zaleca si prowadzenie zaj z trybie zdalnym z pomieszcze WTEiI. 
  8. Pracownicy majア obowiアzek utworzenia odpowiednich zespoウów w MS Teams do dnia 4 paシdziernika 2020 roku.

 

Z powaソaniem
 
Dziekan WTEiI UTH Rad.
dr hab. inソ. Tomasz Perzyski, prof. UTH Rad.
 

 

 

 


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki