Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Regulamin WNMiNoZ
Władze i administracja Wydziału
Zarządzenia Dziekana WNMiNoZ
KATEDRA MEDYCYNY
KATEDRA FIZJOTERAPII
KATEDRA KOSMETOLOGII
KATEDRA PIELĘGNIARSTWA
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Nauczanie zdalne
Jakość Kształcenia
Uczelniana Procedura Antyplagiatowa
DYPLOM-DOKUMENTACJA-DO POBRANIA
 

 

 

ZMIANY W PLANACH ZAJĘĆ

Aktualności

DECYZJA JM. REKTORA

dotycząca zmian form realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

 

► W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce - Jego Magnificencja Rektor - nie wyraził zgody na prowadzenie zajęć w trybie regularnym: wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć warsztatowych.

► W siedzibie Uczelni - mogą być prowadzone wyłącznie zajęcia, które wymagają użycia specjalistycznej aparatury (laboratoria), zajęcia kliniczne i zajęcia praktyczne  na kierunkach medycznych, pracownie artystyczne. Przy czym - w związku z sytuacją epidemiczną - zaleca się również (jeżeli jest to możliwe), prowadzenie tych zajęć w sposób mieszany.

► W związku z powyższym - Dziekan WNMiNoZ zobligował Kierowników Katedr do bezzwłocznego skorygowania rozkładów zajęć i przesłania do Działu Nauczania informacji o dokonanej korekcie.


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2019 WNMiNOZ