WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
NAUCZANIE ZDALNE
SESJA
 
 
 

Funkcjonowanie Wydziału i Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

WYDZIAŁ

 

Funkcjonowanie Wydziału i Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Szanowni Państwo, Studenci, Doktoranci,

Na podstawie  ZARZĄDZENIA R-63/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzone zostały do odwołania następujące zasady funkcjonowania  Uczelni:

1. Na terenie UTH Radom mogą przebywać jedynie osoby:

  • bez objawów chorobowych charakterystycznych dla COVID-,
  • nie objęte kwarantanną lub izolacją domową,
  • nie zamieszkujące z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację domową.

2. Wszyscy członkowie Wspólnoty Uczelni zobowiązani są przestrzegać wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/gis).

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Uczelni zobowiązane są stosować:

  • maseczki zakrywające nos i usta,
  • środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
  •  dystans społeczny nie mniejszy niż 1,5 m.

5. W okresie objętym zarządzeniem, prawo dostępu do budynków Uczelni mają:

  •  pracownicy,
  • studenci,
  • doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, których zajęcia odbywają się stacjonarnie na terenie Uczelni.

6. Pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania dziekana o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa, objęciu kwarantanną lub izolacją domową. Informację o w/w proszę kierować na adres email: sekretariat.wicit@uthrad.pl

Treść Zarządzenia Rektora UTH R-63/2020 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2020 WICiT