AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

Zmarł śp. prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

AKTUALNOŚCI


Z głębokim smutkiem  zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2020 r. zmarł

Śp.
prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Ekonomii i Finansów

W 1964 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W 1969 r. na podstawie rozprawy pt. Przestępstwo naruszenia miru domowego otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w styczniu 1980 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.
W 1993 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

   Profesor dr hab. Tadeusz Bojarski był wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa karnego oraz wychowawcą wielu pokoleń prawników i administratywistów. Był także Autorem licznych monografii i podręczników akademickich z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego nieletnich i prawa karnego skarbowego. Organizatorem wielu konferencji naukowych.

Jako Wspólnota Wydziału Ekonomii i Finansów

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia


 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Ekonomii i Finansów
Społeczność Akademicka Wydziału Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydział Ekonomii i Finansów.