O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

KORUPCJA I MECHANIZMY JEJ ZWALCZANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Publikacje » Prawo i administracja

KORUPCJA I MECHANIZMY JEJ ZWALCZANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Wacław Strybulewicz

 

2020. wyd. I, str. 208  (monografia)  cena 33,60 zł

 

Tematyka monografii obejmuje analizę zjawiska i przestępstwa korupcji a także wszelkich uwarunkowań instytucjonalnych zmierzających do ograniczenia lub eliminacji tego zjawiska poprzez instrumenty prawne, organizacyjne i finansowe uchwalane na szczeblu organizacji międzynarodowych (ONZ, Rada Europy i Unii Europejskiej) oraz przez systemy krajowe państw członkowskich UE. Wykazano zależność miedzy wszystkimi wyodrębnionymi czynnikami mającymi wpływ na przeciwdziałanie przestępstwu korupcji w UE. Wszystkie państwa świata w większym lub mniejszym stopniu są dotknięte korupcją. Rzutuje ona na dobre rządy, należyte zarządzanie środkami publicznymi i rynki konkurencyjne. Podważa zaufanie obywateli do instytucji i procesów demokratycznych.


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d