SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA£U
WYDZIA£
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jako∂ś Kszta≥cenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

EGZAMIN WARUNKOWY Z MATEMATYKI

Studenci

 

 

Zdalny egzamin warunkowy z matematyki odbÍdzie siÍ 14.01.2021 roku o godzinie 19.00. Osoby zainteresowane proszone sĪ o podanie imienia, nazwiska, kierunku studiów, trybu studiowania, obecnego semestru oraz numeru albumu na adres w.sarnecka@uthrad.pl do 13.01.2021 roku.

 

Wioletta Sarnecka


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydzia≥ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki