Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: message: The transaction log for database 'CMS_PRad' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases (severity 17) in /usr/home/wwwpr/pr.radom.pl/integrum_objects/integrum_lib/dbquery.lib.php on line 78

Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: Query failed in /usr/home/wwwpr/pr.radom.pl/integrum_objects/integrum_lib/dbquery.lib.php on line 78
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Prowadzone postępowania
Prowadzone postępowania - ARCHIWUM
Kontakt

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.

Obowiązujące akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

POBIERZ [plik pdf]


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji