Obowiązujące akty prawne
Regulaminy
Prowadzone postępowania
Plany zamówień
Kontakt

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.

Obowiązujące akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

POBIERZ [plik pdf]


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji