Obowiązujące akty prawne
Regulaminy
Prowadzone postępowania
Plany zamówień
Kontakt

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r.

Obowiązujące akty prawne

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r.

Aktualne progi unijne, ich równowartości w złotych oraz równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro
w ustawie - Prawo zamówień publicznych

POBIERZ [plik pdf]


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji