SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Badania ankietowe 20/21

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

Szanowni Studenci,

W dniu 10 stycznia 2021 roku, w systemie Wirtualna Uczelnia, zostanア uruchomione badania ankietowe dotyczアce oceny zaj dydaktycznych na UTH Rad. za semestr zimowy 2020/2021 - ocena pracowników przez studentów.

Ankieta b鹽zie aktywna do 20 lutego 2021 roku.  

Zach鹹amy wszystkich studentów do wzi鹹ia udziaウu w badaniach ankietowych.


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki