AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

Rekrutacja na studia w języku angielskim International Business & Finance

AKTUALNOŚCI

 

Radom, 21.01.2021 r.


Szanowni Studenci

   W związku z realizacją projektu pt.: Zintegrowany Program UTH Rad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie 1 – Realizacja programów kształcenia w językach obcych (M1), pozycja 6-9 budżetu projektu Radom

ogłaszam rekrutację na moduł obieralny - International Business & Finance, realizowany w języku angielskim na kierunku Ekonomia, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w trybie stacjonarnym.

   Zgłoszenia należy kierować do Pani mgr Haliny Ziomek drogą elektroniczną na adres: h.ziomek@uthrad.pl wraz z wypełnionym oświadczeniem i deklaracją zgłoszeniową – należy podpisać obydwa dokumenty i przesłać scan, a następnie wydrukowane złożyć w BOS.

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 8 lutego 2021 r.


Z poważaniem

dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH
Koordynator Projektu


Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego

Wydział Ekonomii i Finansów
26-600 Radom, ul.  Chrobrego 31, pok. 232
tel. (48) 361-74-73
e-mail: z105@uthrad.pl
www.z105wneip.uniwersytetradom.pl


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydział Ekonomii i Finansów.