WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
NAUCZANIE ZDALNE
SESJA
 
 
 

Prof. dr hab. Ryszard Świetlik redaktorem wydania specjalnego międzynarodowego czasopisma Toxics

WYDZIAŁ

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy informację, że Pan Prof. dr hab. Ryszard Świetlik z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa został redaktorem wydania specjalnego międzynarodowego czasopisma Toxics (IF= 3,27), zatytułowanego „Chemical Distribution of Heavy Metals in Air and Health Risk Assessment”. Celem wydawnictwa jest zebranie publikacji dotyczących aktualnego stanu badań w zakresie form występowania metali ciężkich w powietrzu, z uwzględnieniem metodologii badań i możliwości wykorzystania wiedzy o specjacji metali do oceny zagrożenia zdrowia ludzi. Bardziej szczegółowy zakres tematyczny jak i wymagania dotyczące nadsyłanych manuskryptów są zamieszczone w witrynie: https://www.mdpi.com/journal/toxics/special_issues/Heavy_Metal_Air

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu do skorzystania z możliwości opublikowania wyników swojej pracy w tym czasopiśmie lub zapoznania się z wieloma interesującymi publikacjami naukowymi. 

Władze Wydziału


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2020 WICiT