WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
NAUCZANIE ZDALNE
SESJA
OFERTY PRACY DLA ABSOLWENTÓW
STUDIUJ U NAS
 
 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia II stopnia – RUSZAMY!!!

WYDZIAŁ

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia II stopnia – RUSZAMY!!!

 

 Studia bezpłatne, 3 semestry, tytuł: magister inżynier

 

Z przyjemnością informujemy, że na mocy decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 czerwca 2021 r. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał  uprawnienia do prowadzenia studiów II  stopnia na kierunku BHP o profilu praktycznym.

U nas, oprócz ogólnych kompetencji, zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego działania w zakresie zagrożeń chemicznych oraz „zielonych” stanowisk pracy.

Zapraszamy czynnych zawodowo pracowników służby bhp pragnących poszerzyć swoje kompetencje oraz absolwentów kierunków inżynieryjno- technicznych pragnących zdobyć nowe, dodatkowe kompetencje umożliwiające realizację zadań służby bhp odpowiadające dotychczasowemu zawodowemu profilowi.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY powinien posiadać tytuł zawodowy inżyniera.

Zapraszamy

Treść uchwały PKA w załączniku.


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2020 WICiT