WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
NAUCZANIE ZDALNE
SESJA
OFERTY PRACY DLA ABSOLWENTÓW
STUDIUJ U NAS
 
 
 

Wydział patronem klas biologiczo- chemicznych KLO w Radomiu

WYDZIAŁ

 

Wydział patronem klas biologiczno- chemicznych KLO w Radomiu

Z radością informujemy o podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa UTH w Radomiu, a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri. Umowę o współpracy podpisali Dziekan WICiT dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH oraz Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri ks. Mirosław Prasek.

W ramach porozumienia klasy biologiczno-chemiczne Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu zostały objęte patronatem Naszego Wydziału. Celem podjętej wspólnej inicjatywy jest poznanie przez uczniów środowiska akademickiego z bliska. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularnonaukowych organizowanych przez Wydział. Będą mogli także czynnie włączać się w działalność uczelnianych kół naukowych. Opiekunem uczniów z ramienia uczelni będzie dr hab. inż. Anna Małysa prof. UTH, zaś ze strony Liceum mgr inż. Joanna Badełek.

 

   


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2020 WICiT