WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
NAUCZANIE ZDALNE
SESJA
OFERTY PRACY DLA ABSOLWENTÓW
STUDIUJ U NAS
 
 
 

Muzeum BHP – zaczęło się

WYDZIAŁ

Z inicjatywy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Radomiu, miesięcznika ,,ATEST - Ochrona Pracy" dnia 17 września 2021 roku został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia i prowadzenia instytucji pod nazwą Muzeum BHP w Radomiu.

Głównym celem tej wyjątkowej, jedynej w Polsce inicjatywy jest zachowanie i upowszechnianie historii BHP poprzez popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy wśród dzieci i młodzieży, czynne uczestniczenie w budowie silnej, wykształconej kadry służby BHP oraz inspirowanie nowych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród społeczeństwa.

Podpisanie listu nastąpiło podczas wydarzenia SPOTKANIE Z HISTORIĄ BHP, zorganizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Radomiu oraz firmę OXYline Sp. z o.o.. Wśród licznie zgromadzonych uczestników znaleźli się przedstawicieli takich instytucji, jak PIP, PIS, PSP, UDT i WOMP. Oczywiście nie zabrakło również przedstawicieli Uniwersytetu, w tym Prorektora ds. Badań naukowych dr hab. inż. Wojciecha Żurowskiego, prof. UTH Rad., Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa dr hab. inż. Marcina Kostrzewy, prof. UTH Rad., Prodziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa dr hab. inż. Pawła Religi, prof. UTH Rad. oraz dr hab. inż. Krzysztofa Śmiechowskiego, prof. UTH Rad., który wygłosił prelekcję na temat historii BHP w straży pożarnej. Całe spotkanie utrzymane było w stylu końca XX wieku, zarówno w odniesieniu do wystroju pomieszczeń, jak i stroju. Gratulujemy organizatorom pomysłu i sprawnej realizacji wydarzenia.

 

Zapraszamy do mini galerii zdjęciowej.

 

 

  

  

 

 

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2020 WICiT