Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Usługi


Lp.Ogłoszenia o zamówienia

1

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 14 października 2021

Treść ogłoszenia:
Budowa instalacji światłowodowej dla Collegium Anatomicum Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na potrzeby videoroutingu realizowanego w ramach systemu dydaktycznego

Numer sprawy: RI-018/ZP/15/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

UTH Radom_Zapytanie ofertowe_Budowa instalacji światłowodowej - pobierz
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2_Wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik nr 3_Istotne postanowienia umowy - pobierz
Ogłoszenie do wyborze Wykonawcy - pobierz

2

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 10 września 2021

Treść ogłoszenia:
Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego w związku z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na Budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych ul. Chrobrego31. Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego w związku z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na Budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn ul. Chrobrego 45

Numer sprawy: WN-052-AR/00016
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe - modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowe - pobierz
formularz ofertowy - pobierz
oświadczenie - pobierz
wzór umowy - pobierz
informacja o wyborze układ pomiarowo-rozliczeniowy - pobierz

3

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 15 lipca 2021

Treść ogłoszenia:
Wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych - usługa stolarska polegająca na wykonaniu wraz z montażem drzwi zewnętrznych ,dębowych w budynku Rektoratu UTH w Radomiu przy ul .Malczewskiego 29 z zachowaniem standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, na podstawie umowy: POWR.03.05.00-00-A059/20-00 o dofinansowanie Projektu: "UTHRad - dostępny dla wszystkich" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer sprawy: LBA4/AAG-054/ZR
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Usługa stolarska - wymiana drzwi wejściowych w budynku Rektoratu - pobierz
zał. nr 1 - formularz ofertowy - pobierz
zał. nr 2 rysunek techniczny - pobierz
informacja o wyborze oferty - pobierz

4

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 5 marca 2021

Treść ogłoszenia:
Świadczenie usług przez psychologa w zakresie: diagnozy i terapii adekwatnej względem potrzeb wynikających z diagnozy dla studentów z niepełnosprawnością UTH w Radomiu w ramach projektu pn. „UTHRad - dostępny dla wszystkich”

Numer sprawy: BON1/BON-023/2/
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe psycholog - pobierz
zał. 1 formularz ofertowy - pobierz
zał.3 karta czasu pracy - pobierz
zał. 3 oświadczenie - pobierz
zał. 4 umowa powierzenia - pobierz
zał. 5 oświadczenie o braku powiązań - pobierz
zał. 6 oświadczenie o spełnieniu warunków - pobierz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

5

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 5 marca 2021

Treść ogłoszenia:
Świadczenie usług przez logopedę w zakresie: diagnozy i terapii logopedycznej adekwatnej względem potrzeb wynikających z diagnozy dla studentów z niepełnosprawnością UTH w Radomiu, w ramach projektu pn. „UTHRad - dostępny dla wszystkich”

Numer sprawy: BON1/BON-023/3/
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe logopeda - pobierz
zał. 1 formularz ofertowy - pobierz
zał.nr 2 karta czasu pracy - pobierz
zał. 3 oświadczenie - pobierz
zał. 4 umowa powierzenia - pobierz
zał. 5 oświadczenie o braku powiązań - pobierz
zał. 6 oświadczenie o spełnieniu warunków - pobierz
informacja o wyborze - logopeda - pobierz

6

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 24 lutego 2021

Treść ogłoszenia:
Zakup usługi telefonii stacjonarnej oraz SIPTRUNK dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Numer sprawy: AAG-073/ZR-5/2/
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe - usługa telefonii stacjonarnej i SIPTRUNK - pobierz
formularz ofertowy - usługa tel.stacjonarnej i SIPTRUNK - pobierz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

7

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 24 lutego 2021

Treść ogłoszenia:
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń transportu bliskiego w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: AR/00005/2021
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe - serwis urządzeń dźwigowych - pobierz
formularz ofertowy - serwis urządzeń dźwigowych - pobierz
oświadczenie - serwis urządzeń dźwigowych - pobierz
wzór umowy - pobierz
TABELA WYCENY KOSZTÓW WYKONANIA KONSERWACJI I SERWISU - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty transport blis - pobierz

8

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 19 lutego 2021

Treść ogłoszenia:
Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Numer sprawy: AAG-054/ZR-5/1/
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu dla UTH  - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - pobierz

9

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 18 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Wykonanie audytu zasobów w zakresie baz danych o pracownikach badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz ich efektywności naukowej wg kryteriów określonych dla ewaluacji dyscyplin naukowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Numer sprawy: RI-018/ZP/11/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe nr RI-018-ZP-11-2020 - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2_wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik nr 3_wykaz osób - pobierz
Załącznik nr 4_Istotne postanowienia umowy - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

10

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 8 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Ubezpieczenie od zdarzeń losowych, majątku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

Numer sprawy: AAG-054/1/2020
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe - ubezpieczenie  - pobierz
formularz ofertowy I - pobierz
formularz ofertowy II - pobierz
formularz ofertowy III - pobierz
pełnomocnictwo - pobierz
UTH zaświadczenie - pobierz
wykaz budynków - pobierz
wykaz pojazdów - pobierz
zaświadczenie RESO - pobierz
elektronika i sprzęt medyczny - pobierz
zał. 3.1. - pobierz
zał. 3.2 - pobierz
zał. 3.3 - pobierz
odpowiedzi na pytania ubezpieczenia - pobierz
Protokół z wyboru Wykonawcy ubezpieczenia 2020 - pobierz

11

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 2 października 2020

Treść ogłoszenia:
Rozbudowa infrastruktury światłowodowej MSK RAMAN

Numer sprawy: RI-018/ZP/8/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe RI-018-ZP-8-2020 - pobierz
Załącznik nr 1 Mapka poglądowa - pobierz
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3_wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik nr 4_Istotne postanowienia umowy - pobierz
informacja o wyborze wykonawcy - pobierz

12

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 3 lipca 2020

Treść ogłoszenia:
Wykonanie druków dokumentów: -dyplom ukończenia studiów wyższych; -odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w języku obcym; -świadectwo ukończenia studiów podyplomowych; Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im.Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Numer sprawy: PN-021/267/2020
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe dyplomy, świadectwa - pobierz
informacja o wyborze dyplomy - pobierz

13

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 3 lipca 2020

Treść ogłoszenia:
Wykonanie blankietu dyplomu ukończenia studiów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.Kazimierza Pulaskiego w Radomiu (dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich).

Numer sprawy: PN-021/266/2020
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe dyplomy zabezpieczone - pobierz
informacja o wyborze dyplomy zabezpieczone - pobierz

14

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 2 marca 2020

Treść ogłoszenia:
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby UTH Rad w obrocie krajowym i zagranicznych, polegającym na : przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych i paczek oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe

Numer sprawy: AAK-26-1-2020
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe 2020 - pobierz
Odpowiedzi na pytania - usługi pocztowe 2020 - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi pocztow - pobierz

15

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 4 grudnia 2019

Treść ogłoszenia:
Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, kocy, firan i zasłon dla UTH na lata 2020-2022

Numer sprawy: DS/01/11/2019
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe -pranie 2019 - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pranie bielizn - pobierz

16

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 2 grudnia 2019

Treść ogłoszenia:
Audyt dostępności architektonicznej infrastruktury UTH Radom dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (audyt, opracowanie raportu obejmującego diagnozę sytuacji istniejącej oraz potrzeb związanych z modernizacją budynków i przestrzeni architektonicznej pod katem osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Numer sprawy: PS-022/581/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe - audyt architektoniczny  - pobierz
formularz ofertowy audyt architektoniczny - pobierz
informacja o wyborze audyt architektoniczny - pobierz

17

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 2 grudnia 2019

Treść ogłoszenia:
Audyt dostępności cyfrowej UTH dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w standardzie WCAG2.1.

Numer sprawy: PS-022/582/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie - audyt dostępności cyfrowej UTH - pobierz
Formularz ofertowy audyt cyfrowy - pobierz
informacja o wyborze audyt cyfrowy - pobierz

18

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 31 października 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego Serwerowni Głównej MSK RAMAN

Numer sprawy: RI-018/ZP/6/201
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe System zasilania awaryjnego - pobierz
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2_OPZ - pobierz
Załącznik nr 3_Wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik nr 4_projekt istotnych postanowień umowy - pobierz
Informacja o zmianie zapytania ofertowego - pobierz
Załącznik nr 2_OPZ zmieniony - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

19

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 11 października 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego Serwerowni Głównej MSK RAMAN

Numer sprawy: RI-018/ZP/5/201
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe System zasilania awaryjnego - pobierz
Zał. nr 1_Formularz ofertowy (system zasilania awaryjnego) docx - pobierz
Zał. nr 1_Formularz ofertowy (system zasilania awaryjnego) doc - pobierz
Zał. nr 2_OPZ (system zasilania awaryjnego) - pobierz
Zał. nr 3_Wykaz usług (system zasilania awaryjnego) docx - pobierz
Zał. nr 3_Wykaz usług (system zasilania awaryjnego) doc - pobierz
Zał. nr 4_projekt istotnych post. umowy (system zasilania awaryj - pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

20

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 13 marca 2019

Treść ogłoszenia:
Zakwaterowanie i wyżywienie ok. 45 uczestników-członków Chóru Akademickiego UTH 2019

Numer sprawy: PS-22/088/10
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

formularz ofertowy obóz Chóru Akademickiego 2019 - pobierz
wzór umowy obóz Chóru Akademickiego 2019 - pobierz
zapytanie ofertowe obóz Chóru Akademickiego 2019 - pobierz
informacja o wyborze oferty obóz Chóru Akademickiego 2019 - pobierz

21

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 25 lutego 2019

Treść ogłoszenia:
Konserwacja i serwis wind w obiektach UTH.

Numer sprawy: WN-072_AAZ/0013
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe konserwacja i serwis wind w obiektach UTH - pobierz
wzór umowy konserwacja i serwis wind w obietkach UTH - pobierz
formularz ofertowy konserwacja i serwis wind w obiektach UTH - pobierz
wykaz wind - pobierz
informacja o wyborze oferty konserwacja i serwis wind  - pobierz

22

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 19 lutego 2019

Treść ogłoszenia:
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w obrocie krajowym i zagranicznym, polegającym na: przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych i paczek oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dn. 23 listopada 2012r.

Numer sprawy: AAK-26-1/2019
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe na usługi pocztowe 2019 - pobierz
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na usługi pocztowe - pobierz
formularz ofertowy na usługi pocztowe - pobierz
formularz cenowy na usługi pocztowe - pobierz
odpowiedzi na pytania usługi pocztowe  - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi pocztow - pobierz

23

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 10 grudnia 2018

Treść ogłoszenia:
Ubezpieczenie od zdarzeń losowych majątku , odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczeń komunikacyjnych a także ubezpieczenia jachtów .

Numer sprawy: AAG-073/ZR-22/2
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe ubezpieczenie - pobierz
Zał. 1 wykaz budynków - pobierz
Zał. 2 wykaz pojazdów - pobierz
Zał. 3.1 formularz oferty ubezpieczenie mienia - pobierz
Zał. 3.2 formularz oferty ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych - pobierz
Zał. 3.3 formularz oferty ubezpieczenie jachtów - pobierz
pełnomocnictwo - pobierz
zaświadczenie o przebiegu ryzyk komunikacyjnych - pobierz
zaświadczenie o przebiegu ryzyk komunikacyjnych . - pobierz
zaświadczenie RESO  - pobierz
odpowiedzi na wnioski i pytania - pobierz
ogłoszenie o wyborze ubezpieczenia - pobierz

24

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 26 listopada 2018

Treść ogłoszenia:
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z podziałem na frakcje z obiektów należących do UTH w Radomiu oraz eksploatacja pojemników.

Numer sprawy: AAG-073/ZR-22/1
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

odbiór i wywóz nieczystości 2019 - pobierz
odbiór i wywóz nieczystości 2019 formularz ofertowy - pobierz
zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

25

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 17 października 2018

Treść ogłoszenia:
Zakwaterowanie i wyżywienie oraz udostępnienie sal wykładowych w hotelu w Zakopanem dla min. 120 osób w terminie 3-6 grudnia 2018

Numer sprawy: 2/WTiE/2018
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe konferencja 2018 - pobierz
Formularz ofertowy konferencja 2018 - pobierz
odpowiedzi na pytania Konferencja - pobierz
Ogłoszenie o wyborze - konferencja Zakopane 2018 - pobierz

26

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 19 marca 2018

Treść ogłoszenia:
Obóz Chóru Akademickiego UTH Radom w tym zakwaterowanie i wyżywienie dla ok. 48 osób

Numer sprawy: PS-022/098/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Obóz Chóru Akademickiego UTH Radom 2018 zapytanie ofertowe - pobierz
Formularz ofertowy obóz Chóru Akademickiego UTH Radom 2018 - pobierz

27

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 15 marca 2018

Treść ogłoszenia:
Zakwaterowanie i wyżywienie oraz udostępnienie sal wykładowych w hotelu w Szczyrku dla min. 100 osób dla potrzeb konferencji LogiTrans18

Numer sprawy: 1/WTiE/ 2018
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe konferencja naukowa hotel Szczyrk - pobierz
formularz ofertowy hotel Szczyrk - pobierz
ogłoszenie o wyborze Logitrans 2018 - pobierz

28

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 13 marca 2018

Treść ogłoszenia:
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w obrocie krajowym i zagranicznym, polegającym na: przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych i paczek oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dn. 23 listopada 2012 r.

Numer sprawy: AAK-26-1/2018
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe na usługi pocztowe 2018 - pobierz
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na usługi pocztowe - pobierz
Formularz ofertowy usługi pocztowe - pobierz
Formularz cenowy usługi pocztowe - pobierz
odpowiedzi na pytania usługi pocztowe 2018 - pobierz
zawiadomienie o wyborze usługi pocztowe 2018 - pobierz

29

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 7 grudnia 2017

Treść ogłoszenia:
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z obiektów należących do UTH oraz eksploatacja pojemników

Numer sprawy: AAG-073/ZR-22/2
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

odbiór i wywóz nieczystości 2018 - pobierz
Ogłoszenie o wyborze oferty - wywóz nieczystości 2018 - pobierz

30

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 16 listopada 2017

Treść ogłoszenia:
Wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z obiektów należących do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz eksploatację 34 szt. pojemników, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych-frakcja sucha oraz eksploatację 10 szt. pojemników

Numer sprawy: AAG-073/ZR-22/1
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Wywóz nieczystości komunalnych 2018 - pobierz
unieważnienie postępowania - pobierz

31

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 6 listopada 2017

Treść ogłoszenia:
Zakwaterowanie i wyżywienie dla 200 osób wraz z udostępnieniem sal wykładowych w hotelu w Zakopanem w terminie: 4-7 grudnia 2017.

Numer sprawy: 1/WTiE/2017
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe konferencja TRANSCOMP 2017 - pobierz
Formularz ofertowy TRANSCOMP 2017 - pobierz
Informacja o wyborze oferty- Konferencja Zakopane 2017 - pobierz

32

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 25 września 2017

Treść ogłoszenia:
Usługi informatyczne pozostające w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu pn. „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”

Numer sprawy: RI-018/ZP/4/17
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe_RI-018-ZP-4-2017 - pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - pobierz
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy - pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

33

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 7 września 2017

Treść ogłoszenia:
Usługi informatyczne pozostające w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu pn. „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”

Numer sprawy: RI-018/ZP/3/17
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe_RI-018-ZP-3-2017 - pobierz
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - pobierz
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załacznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy - pobierz
Unieważnienie postępowania RI-018-ZP-3-2017 - pobierz

34

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 26 czerwca 2017

Treść ogłoszenia:
Doradztwo techniczne, prawne i informatyczne przy rozliczaniu oraz zarządzaniu i realizacji projektu POIS.01.03.01-00-0055/16-00 pn.: Modernizacja energetyczna w budynkach UTH Radom w zgodzie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz przepisami prawa.

Numer sprawy: RI-018/ZP/2/201
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe RI-018/ZP/2/2017 - pobierz
Załącznik nr 1  - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
Załącznik nr 4 - pobierz
Załącznik nr 5 - pobierz
Załącznik nr 6 - pobierz
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr RI-018-ZP-2-2017 - pobierz
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego nr RI-018-ZP-2- - pobierz
Zapytanie ofertowe 2017.06.25_zmienione - pobierz
Załącznik nr 4 (Istotne postanowienia umowy)_zmienione - pobierz
Rezygnacja z postępowania w trybie zapytania ofertowego - pobierz

35

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 7 czerwca 2017

Treść ogłoszenia:
Bieżąca obsługa prawna oraz reprezentacja prawna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: NR 1/2017
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe-usługi prawne - pobierz
zawiadomienie o wyborze -usługi prawne - pobierz

36

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Treść ogłoszenia:
Zakwaterowanie i wyżywienie ok. 45 osób uczestników Chóru Akademickiego UTH

Numer sprawy: 1/2017
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

PGE  - pobierz

37

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 7 marca 2017

Treść ogłoszenia:
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w obrocie krajowym i zagranicznym, polegającym na: przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych i paczek oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dn. 23 listopada 2012 r.

Numer sprawy: AAK-076/2/2017
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

zapytanie ofertowe-usługi pocztowe  - pobierz
Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
Załącznik 2 - Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik 3 - Formularz cenowy - pobierz
odpowiedzi na pytania-usługi pocztowe - pobierz
odpowiedzi na pytania -poczta 2017 - pobierz
ogłoszenie o wyborze-poczta 2017 - pobierz

38

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 16 marca 2016

Treść ogłoszenia:
Przygotowanie koncepcji optymalnego programu działań energooszczędnych na podstawie analizy audytów energetycznych umożliwiającego pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi Konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Numer sprawy: RI-018/ZP/2/201
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Zapytanie ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1. Wykaz budynków wraz z opisem planowanych prac - pobierz
Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy - pobierz
Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy - wykaz projektów - pobierz
Załącznik nr 4. Formularz ofertowy - pobierz
Informacja o zmianie zapytania ofertowego - pobierz
Zapytanie ofertowe RI-018/ZP/2/2016_zmienione - pobierz
Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy - wykaz projektów - pobierz
Załącznik nr 4. Formularz ofertowy - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji