Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Usługi


Lp.Ogłoszenia o zamówienia

1

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 1 października 2020

Treść ogłoszenia:
Usługa ochrony osób i mienia oraz dozoru obiektów UTH.

Numer sprawy: ZP-13u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ochrona ZP13u20 - pobierz
Dokumenty ochrona ZP13u20 - pobierz
Szczegółowy opis zamówienia ZP13u20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP13u20 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP13u20 - pobierz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP13u20 - pobierz

2

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 11 lutego 2020

Treść ogłoszenia:
Usługa opracowania, wykonania i implementacji na platformie kursów e-learningowych dla studentów UTH Radom.

Numer sprawy: ZP-1u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu kursy e-learningowe ZP1u20 - pobierz
Załącznik nr 1 - formularz oferty ZP1u20 - pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie ZP1u20 - pobierz
Załącznik nr 3 - wykaz osób ZP1u20 - pobierz
Załącznik nr 4 - wzór umowy - pobierz
Załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
Odpowiedzi na pytania, modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu - pobierz
otwarcie na stronę ZP1u/20 - pobierz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP1u20 - pobierz

3

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 30 grudnia 2019

Treść ogłoszenia:
Usługa zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa osób i mienia podczas imprezy pn. „ Wiosna Studencka w Radomiu 2020”.

Numer sprawy: ZP-20u/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie o zamówieniu-ochrona Wiosna Studencka w Radomiu 2020 - pobierz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP20u19 - pobierz

4

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 7 października 2019

Treść ogłoszenia:
Usługa ochrony osób i mienia oraz dozoru obiektów UTH.

Numer sprawy: ZP-15u/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ochrona ZP15u19 - pobierz
Załącznik nr 1 oferta ZP15u19 - pobierz
Załącznik nr 1a do oferty ZP15u19 - pobierz
Załącznik nr 1b do oferty ZP15u19 - pobierz
Załącznik nr 2 ZP15u19 - pobierz
Załącznik 3 wykaz usług Część A i B ZP 15u19 - pobierz
Załącznik nr 3a wykaz usług Część C - pobierz
Załącznik nr 4 wzór umowy Część A - pobierz
Załącznik nr nr 5 wzór umowy Część B - pobierz
Załącznik nr 6 wzór umowy Część C ZP15u19 - pobierz
Szczegółowy opis zamówienia ZP15u19 - pobierz
szkice sytuacyjne Część A i B - pobierz
odpowiedź na pytanie ZP15u19 - pobierz
Załącznik nr 1b do oferty po modyfikacji - pobierz
odp. na pytania 2 ochrona ZP15u19 - pobierz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP15u19 - pobierz

5

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 25 kwietnia 2019

Treść ogłoszenia:
Usługa zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa osób i mienia podczas imprezy pn. „48 Wiosna Studencka w Radomiu” w dniach 23-25.05.2019r.

Numer sprawy: ZP-5u/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu - ochrona 48 Wiosna Studencka 2019 - pobierz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ochrona 2019r - pobierz

6

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 17 grudnia 2018

Treść ogłoszenia:
Przeprowadzenie certyfikowanego cyklu szkoleń z zakresu instalacji urządzeń fotowoltaicznych wraz z przygotowaniem do egzaminu zawodowego w placówce Urzędu Dozoru Technicznego

Numer sprawy: ZP-23u/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie o zamówieniu -Usługa szkoleniowa WTiE - pobierz
odpowiedzi na pytania - szkolenie WTiE - pobierz
głoszenie o udzieleniu zamówienia szkolenie WTiE - pobierz

7

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 12 kwietnia 2018

Treść ogłoszenia:
Przeprowadzenie dwóch certyfikowanych szkoleń: I część: certyfikowane szkolenie PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo- mięśniowe) dla 76 studentów, II część: certyfikowane szkolenie Kinesiology taping – zakres podstawowy i rozwijający dla 82 studentów.

Numer sprawy: ZP-6u/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie- usługa społeczna 6u-2018 - pobierz
modyfikacja - szkolenie - pobierz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługa społeczna ZP 6u/18 - pobierz

8

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 8 lutego 2017

Treść ogłoszenia:
Zakwaterowanie i wyżywienie dla min. 250 osób wraz z udostępnieniem sal wykładowych w hotelu w Szczyrku w terminie 24-27.04.2017r.,

Numer sprawy: ZP-1u/17
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Usługa społeczna - konferencja Szczyrk 2017 - pobierz
odpowiedź na pytanie ZP-1u/17 - pobierz
odpowiedzi na pytania ZP- 1u /17 - pobierz
otwarcie ZP-1u/17 - pobierz
ogłoszenie - udzielenie zamówienia- konferencja Szczyrk 2017 - pobierzCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji