Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Zamówienia publiczne na roboty budowlane o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawa Pzp


Lp.Ogłoszenia o zamówienia

1

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 29 lipca 2021

Treść ogłoszenia:
Remont tarasu w budynku Rektoratu i w Budynku Wydziału Transportu Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom

Numer sprawy: ZP-8b/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP8b21 - pobierz
SWZ remont tarasów ZP-8b/21 - pobierz
Zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy - pobierz
Zał. nr 7 Dokumentacja ZP8b21 - pobierz
Identyfikator postępowania ZP8b21 - pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie ZP8b21 - pobierz
otwarcie na stronę 8b/21 - pobierz
informacja o unieważnieniu-tarasy 8b21 - pobierz

2

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 9 lipca 2021

Treść ogłoszenia:
Remont tarasu w budynku Rektoratu i w Budynku Wydziału Transportu Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom

Numer sprawy: ZP-6b/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP-6b/21 - pobierz
SWZ remont tarasów ZP-6b/21 - pobierz
Zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 7 -Dokumentacja - pobierz
Identyfikator postępowania ZP6b21 - pobierz
Modyfikacja tarasy - pobierz
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP6b2 - pobierz
informacja o unieważnieniu postępowania ZP6b21 - pobierz

3

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 13 sierpnia 2020

Treść ogłoszenia:
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń niskiego parteru skrzydła laboratoryjnego Wydziału Materiałoznawstwa Technologii Wzornictwa oraz części pomieszczeń hali technologicznej przyległej do budynku laboratoryjnego na potrzeby Prosektorium Collegium Anatomicum Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz z budową wentylacji mechanicznej oraz dostawą i montażem sprzętu i urządzeń technologicznych.

Numer sprawy: ZP-11b/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu prosektorium ZP11b20 - pobierz
PN Prosektorium SIWZ - ZP11b20 - pobierz
Prosektorium Dokumenty ZP11b20 - pobierz
Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja ZP11b20 - pobierz
odpowiedź na pytanie ZP11b20 - pobierz
odpowiedź na pyt. z dn. 21.08.2020 ZP11b20 - pobierz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -prosektorium 2 2020 - pobierz
modyfikacja -prosektorium 2 2020 - pobierz
odpowiedzi na pytania z dn. 24.08.2020 ZP11b20 - pobierz
Odpowiedzi 2 na pytania z dn. 24.08.2020 ZP11b20 - pobierz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia prosektorium ZP11b2020 - pobierz
zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert ZP11b20 - pobierz
modyfikacja SIWZ - prosektorium 2020 - pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty po modyfikacji - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - prosektorium 3  - pobierz
otwarcie na stronę 11b/20 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP11b20 - pobierz

4

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 6 sierpnia 2020

Treść ogłoszenia:
Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji odgromowej na budynku dydaktycznym Wydziału Sztuki przy ul. Malczewskiego 22 w Radomiu.

Numer sprawy: ZP-10b/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu naprawa dachów ZP10b20 - pobierz
PN naprawa dachów ZP10b20 - pobierz
Naprawa dachów - dokumenty ZP10b20 - pobierz
Zał. nr 9 - Dokumentacja ZP10b20 - pobierz
odpowiedź na pytanie - dachy ZP-10b/20 - pobierz
otwarcie na stronę naprawa dachów ZP10b20 - pobierz
informacja o wyborze oferty naprawa dachów ZP10b20 - pobierz

5

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 15 maja 2020

Treść ogłoszenia:
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń niskiego parteru skrzydła laboratoryjnego Wydziału Materiałoznawstwa Technologii Wzornictwa oraz części pomieszczeń hali technologicznej przyległej do budynku laboratoryjnego na potrzeby Prosektorium Collegium Anatomicum Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz z budową wentylacji mechanicznej oraz dostawą i montażem sprzętu i urządzeń technologicznych.

Numer sprawy: ZP-3b/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - prosektorium  - pobierz
pn SIWZ prosektorium 20 - pobierz
Prosektorium dokumenty - pobierz
Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -prosektorium - pobierz
modyfikacja SIWZ-prosektorium - pobierz
Zał nr 1 a do oferty Wykaz urządzeń -po modyfikacji - pobierz
Zał. nr 1b do oferty Wycena - po modyfikacji - pobierz
Wersja II. Wykaz sprzętu, urzadzeń i mebli objęty dostawą przez  - pobierz
3.14 Instalacja AV -Opis_techniczny_dydaktyczny_system_Video Rou - pobierz
Wersja II. Uzupełnienie do projektu wykonawczego w branży archit - pobierz
odpowiedzi na pytania-prosektorium - pobierz
2 odpowiedzi na pytania prosektorium  - pobierz
Otwarcie na stronę 3b/20 - pobierz
ogłoszenie - unieważnienie prosektorium - pobierz

6

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 16 marca 2020

Treść ogłoszenia:
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom.

Numer sprawy: ZP-2b/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

p-n FOTOWOLTAIKA ZP2b20 - pobierz
ogłoszenie o zamówieniu ZP 2b20 - pobierz
PFU FOTOWOLTAIKA ZP2b20 - pobierz
Dokumenty FOTOWOLTAIKA ZP2b20 - pobierz
informacja o skladaniu i otwarciu ofert ZP2b20 - pobierz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP2b20 - pobierz
informacja o otwarciu ofert ZP2b20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP2b20 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP2b20 - pobierz

7

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 3 czerwca 2019

Treść ogłoszenia:
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn UTH Radom.

Numer sprawy: ZP-7b/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie FOTOWOLTAIKA ZP 7b19 - pobierz
P-n FOTOWOLTAIKA ZP7b19 - pobierz
PFU FOTOWOLTAIKA ZP7b19 - pobierz
Dokumenty FOTOWOLTAIKA - pobierz
otwarcie na stronę ZP 7b19 - pobierz
ogłoszenie o wyborze FOTOWOLTAIKA ZP7b19 - pobierz

8

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 13 maja 2019

Treść ogłoszenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji instalacji c.o. i dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn (IEPiM) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH Radom) wraz z dostawą Systemu Zarządzania Energią.

Numer sprawy: ZP-6b/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - modernizacja CO IEPiM 2 - pobierz
SIWZ - modernizacja CO IEPiM 2  - pobierz
PFU - modernizacja CO IEPiM 2  - pobierz
Dokumenty - modernizacja CO IEPiM 2 - pobierz
odpowiedzi na pytania - modernizacja CO 2 - pobierz
otwarcie na stronę 6b/19 - pobierz
ogłoszenie o wyborze oferty - modernizacja CO - pobierz

9

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 15 marca 2019

Treść ogłoszenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji instalacji c.o. i dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn (IEPiM) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH Radom) wraz z dostawą Systemu Zarządzania Energią.

Numer sprawy: ZP-2b/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie- modernizacja CO IEPiM 2019 - pobierz
pn-modernizacja CO IEPiM 2019 - pobierz
Dokumenty Modernizacja CO IEPiM 2019 - pobierz
PFU Modernizacja CO IEPiM 2019 - pobierz
odpowiedzi na pytania ZP2b2019 - pobierz
odpowiedzi na pytania z dn. 25.03.2019 ZP2b/2019 - pobierz
modyfikacja SIWZ zmiana terminu składania ofert - modernizacja C - pobierz
zmiana ogłoszenia -modernizacja CO IEPiM - pobierz
otwarcie na stronę 2b/19 - pobierz
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - modernizacja c.o. - pobierz

10

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 25 czerwca 2018

Treść ogłoszenia:
Termomodernizacja budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn UTH Radom

Numer sprawy: ZP-9b/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - Termomodernizacja IEPiM 2018 - pobierz
SIWZ pn - termomodernizacja IEPiM 2018 - pobierz
Oferta - termomodernizacja IEPiM 2018 - pobierz
Załącznik 2 wzór umowy - pobierz
Załącznik 3 - Termomodernizacja IEPiM 2018 - pobierz
Załącznik 4 - Termomodernizacja IEPiM 2018 - pobierz
Załącznik 5 - Termomodernizacja IEPiM 2018 - pobierz
Załącznik 6- Termomodernizacja IEPiM 2018 - pobierz
Załącznik 7- Termomodernizacja IEPiM 2018 - pobierz
Załącznik 8- Termomodernizacja IEPiM 2018 - pobierz
otwarcie na stronę ZP-9b/18 - pobierz
informacja o wyborze termomodernizacja ZP9b 18 - pobierzCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji