Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Dostawy


Lp.Ogłoszenia o zamówienia

1

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 24 listopada 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uczelni ZP-22d/21

Numer sprawy: ZP-22d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP22d21 - pobierz
SWZ komputery ZP22d21 - pobierz
Identyfikator postępowania ZP22d21 - pobierz
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP22d - pobierz
informacja z otwarcia ofert ZP22d21 - pobierz

2

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 9 listopada 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa narzędzi dla potrzeb kursów chirurgicznych dla Collegium Anatomicum UTHRad

Numer sprawy: ZP-20d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie- narzędzia do kursów chirurgicznych - pobierz
SWZ-narzędzia do kursów chirurgicznych - pobierz
identyfikator postępowania 20d2021 - pobierz
Przedłużenie terminu składania ofert ZP20d21 - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP20d21 - pobierz
Odpowiedzi na pytania ZP20d21 - pobierz
Nowy formularz OFERTA ZP20d21 - pobierz
Nowy Załącznik nr1 ZP20d21 - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP20d21 - pobierz
Odp.na pytania,przedłużenie składania ofert ZP20d21 - pobierz
Nowy Załącznik nr1 2 ZP20d21 - pobierz
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP20d - pobierz
informacja z otwarcia ofert ZP20d21 - pobierz
Informacja o wyborze oferty ZP-20d/21 - pobierz

3

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 9 listopada 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa elementów Systemu dydaktycznego w zakresie preparatyki anatomiczno-chirurgicznej dla Collegium Anatomicum UTHRad

Numer sprawy: ZP-19d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - elementy systemu dydaktycznego - pobierz
SWZ-elementy systemy dydaktycznego - pobierz
identyfikator postępowania 19d2021 - pobierz
informacja o przedłużeniu terminu otwarcia ofert ZP19d21 - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP19d21 - pobierz
Przedłużenie terminu składania ofert 2 ZP19d21 - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2ZP19d21 - pobierz
Odpowiedzi na pytania ZP19d21 - pobierz
Nowy formularz OFERTA ZP19d21 - pobierz
Nowy Załącznik nr1 ZP19d21 - pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie ZP19d21 - pobierz
Informacja z otwarcia ofert 19d21 - pobierz
Informacja o wyborze oferty ZP-19d/21 - pobierz

4

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 14 października 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa kompletnego Systemu do wizualizacji wirtualnej bazy ludzkich preparatów anatomicznych-sekcyjnych dla Collegium Anatomicum Wydziału Nauk Medycznych UTH Radom wraz z wdrożeniem

Numer sprawy: ZP-17d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - system dla CA UTH - pobierz
SWZ-system dla CA UTH - pobierz
identyfikator postępowania 17d2021 - pobierz
odpowiedzi na pytania -system dla CA - pobierz
odpowiedzi na pytania 2 -system dla CA - pobierz
odpowiedzi na pytania 3 -system dla CA - pobierz
odpowiedzi na pytania 4 -system dla CA - pobierz
Informacja o kwocie na zamówienie 17d21 - pobierz
Informacja z otwarcia ofert 17d21 - pobierz
Informacja o wyborze oferty ZP-17d/21 - pobierz

5

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 13 października 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uczelni ZP- 16d/21

Numer sprawy: ZP-16d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP16d21 - pobierz
SWZ komputery ZP16d21 - pobierz
identyfikator postępowania ZP16d21 - pobierz
odpowiedzi na pytania ZP16d21 - pobierz
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP16d - pobierz
informacja z otwarcia ofert ZP16d21 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP16d21 - pobierz
informacja o ponownym wyborze oferty Pakiet I i IV ZP16d21 - pobierz
informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu V  - pobierz

6

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 13 sierpnia 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania treścią CMS dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: ZP-9d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - system ZP9d21 - pobierz
SWZ system ZP9d21 - pobierz
Zał. 1 system ZP9d21 - pobierz
Zał. 1a system ZP9d21 - pobierz
Zał. 2 system ZP9d21 - pobierz
Zał. 3 system ZP9d21 - pobierz
Zał. 4 system ZP9d21 - pobierz
Zał. 5 system ZP9d21 - pobierz
Zał. 6 system ZP9d21 - pobierz
identyfikator postępowania 9d2021 - pobierz
formacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie 9d - pobierz
Informacja z otwarcia ofert 9d21 - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP9d21 - pobierz

7

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 21 lipca 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania treścią CMS dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: ZP-7d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - system - pobierz
identyfikator postępowania Zd21 - pobierz
SWZ system - pobierz
Załącznik oferta system - pobierz
Zał.1a system - pobierz
Zał. nr 2 system - pobierz
Zał. nr 3 system - pobierz
Zał. nr 4 system - pobierz
Zał. nr 5 system - pobierz
Zał. nr 6 system - pobierz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP7d21 - pobierz
modyfikacja SWZ ZP7d21 - pobierz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II ZP7d21 - pobierz
odpowiedzi na pytania modyfikacja SWZ II ZP7d21 - pobierz
zał. nr 1 do SWZ Oferta po modyfikacji ZP7d21 - pobierz
zał. nr 6 do SWZ wykaz osób po modyfikacji ZP7d21 - pobierz
informacja o unieważnieniu-system 7d21 - pobierz

8

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 21 czerwca 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni

Numer sprawy: ZP-5d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - komputery 5d2021 - pobierz
SWZ komputery 5d2021 - pobierz
identyfikator postępowania 5d2021 - pobierz
zmiana ogłoszenia ZP5d21 - pobierz
modyfikacja SWZ ZP5d21 - pobierz
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP5d2 - pobierz
informacja z otwarcia ofert ZP5d21 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP 5d 21 - pobierz

9

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 28 maja 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni

Numer sprawy: ZP-4d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - komputery 4d2021 - pobierz
identyfikator postępowania 4d2021 - pobierz
SWZ komputery 4d2021 - pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie 4d - pobierz
Informacja z otwarcia ofert 4d21 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP4d21 - pobierz

10

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uczelni

Numer sprawy: ZP-2d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP2d21 - pobierz
SWZ komputery ZP2d21 - pobierz
identyfikator postępowania ZP2d21 - pobierz
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP2d2 - pobierz
informacja z otwarcia ofert ZP2d21 - pobierz
Informacja o wyborze oferty ZP-2d/21 - pobierz

11

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 25 marca 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla jednostek organizacyjnych Uczelni

Numer sprawy: ZP-1d/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP1d21 - pobierz
SWZ komputery ZP1d21 - pobierz
Identyfikator postępowania - pobierz
odpowiedzi na pytania ZP1d21 - pobierz
Odpowiedzi na pytania 2-komputery ZP1d-21 - pobierz
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - pobierz
informacja z otwarcia ofert ZP1d21 - pobierz
informacja o wyborze oferty/unieważnieniu ZP1d21 - pobierz
informacja o powtórzeniu czynności oceny i badania oferty Pakiet - pobierz

12

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 11 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Zakup energii elektrycznej z uwzględnieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na budynkach IEPiM ul Chrobrego 45, WEiF /WPiA ul. Chrobrego 31.

Numer sprawy: ZP-26d20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP26d20 - pobierz
p-n energia elektryczna ZP26d20 - pobierz
Załącznik nr 5 - zestawienie punktów poboru ZP26d20 - pobierz
Załącznik nr 6 - wzór umowy ZP26d20 - pobierz
otwarcie na stronę energia ZP26d20 - pobierz
Ogłoszenie - wyborze energia elektryczna 2020 - pobierz

13

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 8 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-24d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP24d20 - pobierz
p-n komputery ZP24d20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP24d20 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - komputery 24d20 - pobierz

14

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 27 listopada 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-22d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu komputery ZP22d20 - pobierz
p-n komputery ZP22d20 - pobierz
odpowiedzi na pytania ZP-22d/20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP22d20 - pobierz
informacja o wyborze/unieważnieniu ZP22d20 - pobierz

15

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 17 listopada 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni

Numer sprawy: ZP-18d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - komputery 18d2020 - pobierz
pn - komputery 18d2020 - pobierz
otwarcie na stronę 18d/20 - pobierz
informacja o wyborze/unieważnieniu ZP18d20 - pobierz

16

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 16 listopada 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni do realizacji projektu "Zintegrowany Program UTHRad"

Numer sprawy: ZP-19d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - komputery 19d2020 - pobierz
pn - komputery 19d2020 - pobierz
otwarcie na stronę 19d/20 - pobierz
Informacja o wyborze ZP19d20 - pobierz

17

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 27 października 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-15d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP15d20 - pobierz
P-N komputery ZP15d20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP15d20 - pobierz
informacja o wyborze/unieważnieniu ZP15d20 - pobierz

18

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 27 października 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni

Numer sprawy: ZP-16d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie-komputery 16d20 - pobierz
pn-komputery 16d20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP16d20 - pobierz
informacja o wyborze ZP16d20 - pobierz

19

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 27 października 2020

Treść ogłoszenia:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UTH Radom.

Numer sprawy: ZP-14d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP14d20 - pobierz
P-N materiały biurowe ZP14d20 - pobierz
Otwarcie na stronę 14d/20 - pobierz
informacja o wyborze ZP14d20 - pobierz

20

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 10 września 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-12d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP12d20  - pobierz
p-n komputery ZP12d20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP12d20 - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -komputery 12d - pobierz

21

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 4 sierpnia 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni - ZP9d/20.

Numer sprawy: ZP-9d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu komputery ZP9d20 - pobierz
PN komputery ZP9d20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP9d20 - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -komputery 9d  - pobierz

22

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP-8d/20.

Numer sprawy: ZP-8d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu komputery ZP8d20 - pobierz
PN komputery ZP8d20 - pobierz
otwarcie na stronę 8d/20 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - komputery 8d-20 - pobierz

23

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 29 lipca 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP-7d/20

Numer sprawy: ZP-7d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu komputery ZP7d20 - pobierz
PN komputery ZP7d20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP 7d/20 - pobierz
informacja o wyborze ZP7d20 - pobierz
informacja o unieważnieniu Pakietu I ZP7d20 - pobierz

24

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 28 lipca 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP- 6d/20.

Numer sprawy: ZP-6d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie komputery ZP6d20 - pobierz
PN komputery ZP6d20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP6d/20 - pobierz
informacja o wyborze, unieważnieniu ZP6d20 - pobierz

25

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 14 lipca 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-5d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu komputery ZP5d20 - pobierz
p-n komputery ZP5d20 - pobierz
odpowiedzi na pytania ZP5d20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP 5d/20 - pobierz
informacja o wyborze komputery ZP5d20 - pobierz

26

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 20 maja 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-4d/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu komputery ZP4d20 - pobierz
p-n komputery ZP4d20 - pobierz
odpowiedzi na pytania ZP 4d20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP4d20 - pobierz
Informacja o unieważnieniu Pakietu I i II ZP4d20 - pobierz

27

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 29 listopada 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych” oraz dla jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-18d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP18d19 - pobierz
p-n komputery ZP18d19 - pobierz
otwarcie na stronę ZP18d19 - pobierz
Informacja o wyborze komputery ZP18d19 - pobierz
Informacja o unieważnieniu Pakietu IV, V, VII i VIII ZP18d19 - pobierz

28

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 27 listopada 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni

Numer sprawy: ZP-17d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - komputery 17d2019 - pobierz
pn - komputery 17d2019 - pobierz
otwarcie na stronę komputery 17d/19 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - komputery 17d-19 - pobierz

29

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 13 listopada 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-16d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu komputery ZP16d19 - pobierz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP16d19 - pobierz
P-N komputery ZP16d19 - pobierz
otwarcie na stronę ZP16d19 - pobierz
Informacja o wyborze komputery ZP16d19 - pobierz
Informacja o unieważnieniu Pakietu I i III ZP16d19 - pobierz

30

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 24 września 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni

Numer sprawy: ZP-14d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - komputery 14d2019 - pobierz
pn - komputery 14d2019 - pobierz
otwarcie na stronę komputery ZP14d19 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - komputery 14d-19 - pobierz

31

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 6 września 2019

Treść ogłoszenia:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-12d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie- materiały biurowe ZP12d19 - pobierz
P-N materiały biurowe ZP12d19 - pobierz
modyfikacja SIWZ - materiały biurowe ZP12d19 - pobierz
Załącznik nr 1 a do oferty wycena ofertowa po modyfikacji ZP12d1 - pobierz
odp. na pytanie 2 materiały biurowe ZP12d19 - pobierz
otwarcie na stronę - materiały biurowe ZP 12d19 - pobierz
informacja o wyborze materiały biurowe ZP12d19 - pobierz

32

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 4 września 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UTH

Numer sprawy: ZP-13d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - komputery wrzesień 2019 - pobierz
pn - komputery wrzesień 2019 - pobierz
otwarcie na stronę 13d/19 - pobierz
ogłoszenie o wyborze komputery 13d2019 - pobierz

33

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 27 sierpnia 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa mikroskopów dla potrzeb UTH Radom

Numer sprawy: ZP-11d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie-mikroskopy 2019 - pobierz
pn-mikroskopy 2019 - pobierz
modyfikacja - mikroskopy 2019 - pobierz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia mikroskopy 2019 - pobierz
oferta po modyfikacji mikroskopy 2019 - pobierz
otwarcie na stronę 11d/19 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - mikroskopy 2019 - pobierz

34

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 26 czerwca 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących wraz z oprogramowaniem oraz uruchomieniem i szkoleniem dla potrzeb projektu: „Zintegrowany Program UTHRad”

Numer sprawy: ZP-9d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie sprzęt dla os. niewidomych ZP9d19 - pobierz
p-n sprzęt dla os. niewidomych ZP9d19 - pobierz
otwarcie na stronę ZP 9d/19 - pobierz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sprzęt dla niewidomych - pobierz

35

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 20 maja 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektów: „Zintegrowany Program UTHRad, Uniwersytet dzieciom” oraz jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-8d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie komputery maj ZP8d19 - pobierz
p-n komputery maj ZP8d19 - pobierz
odpowiedzi na pytania z dn. 22.05.2019 ZP8d19 - pobierz
otwarcie komputery maj ZP8d/19 - pobierz
informacja o wyborze komputery ZP8d19 - pobierz

36

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 10 kwietnia 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu medycznego / spirometru i systemu EKG do prób wysiłkowych z cykloergometrem / dla potrzeb UTH Radom

Numer sprawy: ZP-4d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - sprzęt medyczny 2019 - pobierz
pn-sprzęt medyczny 2019 - pobierz
odpowiedzi na pytania - sprzęt medyczny - pobierz
otwarcie na stronę 4d/19 - pobierz
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sprzęt medyczny - pobierz

37

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 4 kwietnia 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektów: „Zintegrowany Program UTHRad, Uniwersytet dzieciom” oraz jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-3d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

P-n komputery kwiecień ZP3d19 - pobierz
ogłoszenie komputery kwiecień ZP3d19 - pobierz
odpowiedzi na pytania ZP 3d19 - pobierz
otwarcie na stronę ZP 3d 2019 - pobierz
informacja o wyborze ZP3d19 - pobierz
informacja o unieważnieniu Pakietu III ZP3d19 - pobierz

38

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 28 stycznia 2019

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zintegrowanego Programu UTHRad i jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-1d/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie komputery styczeń 2019 - pobierz
P-N komputery styczeń 2019 - pobierz
odpowiedź na pytanie ZP1d19 - pobierz
otwarcie na stronę ZP1d19 - pobierz
ogłoszenie o wyborze komputery ZP 1d19 - pobierz

39

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 29 listopada 2018

Treść ogłoszenia:
Dostaw sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UTH

Numer sprawy: ZP-22d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - komputery listopad 2 2018  - pobierz
pn - komputery listopad 2 2018 - pobierz
otwarcie na stronę ZP-22d/18 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - komputery 22d-18 - pobierz

40

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 19 listopada 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zintegrowanego Programu UTHRad i jednostek organizacyjnych Uczelni.

Numer sprawy: ZP-20d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - komputery listopad 2018 - pobierz
SIWZ - komputery listopad 2018 - pobierz
informacja o unieważnieniu postępowania ZP20d18 - pobierz

41

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 30 października 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa programu Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz przeprowadzenie szkolenia: - zamkniętego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego (24 osoby) z zakresu Metody statystyczne w badaniach społecznych, - otwartego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (3 osoby) z zakresu Metody i zastosowania statystyki i data mining – Statystyka w medycynie (VI modułów).

Numer sprawy: ZP-19d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie 19d2018 - pobierz
p-n oprogramowanie - szkolenie 19d2018  - pobierz
otwarcie na stronę ZP 19d/18 - pobierz
ogłoszenie o wyborze ZP19d18 - pobierz

42

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 25 października 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa wieloczynnościowego aparatu do neuromonitoringu dla UTH Radom

Numer sprawy: ZP-18d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - aparat do neuromonitoringu 2018 - pobierz
pn - dostawa aparatu do neuromonitoringu 2018 - pobierz
odpowiedzi na pytania -aparat do neuromonitoring - pobierz
otwarcie na stronę ZP-18d/18 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - aparat do neuromonitoringu - pobierz

43

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 12 września 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH

Numer sprawy: ZP-16d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie - dostawa komputerów wrzesień II 2018 - pobierz
SIWZ - komputery wrzesień II 2018 - pobierz
otwarcie na stronę 16d/18 - pobierz
Ogłoszenie o wyborze ZP16d18 - pobierz
Informacja o unieważnieniu Pakietu II ZP16d18 - pobierz

44

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 10 września 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zintegrowanego Programu UTHRad.

Numer sprawy: ZP-15d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

p-n dostawa sprzetu komputerowego wrzesień 2018 - pobierz
ogłoszenie - dostawa sprzętu komputerowego wrzesień 2018 - pobierz
otwarcie na stronę 15d/18 - pobierz
informacja o wyborze ZP 15d18 - pobierz

45

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 16 lipca 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu AGD dla Domów Studenta UTH

Numer sprawy: ZP-12d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - dostawa sprzętu AGD 2018  - pobierz
pn-dostawa sprzętu AGD 2018 - pobierz
otwarcie na stronę Zp 12d 18 - pobierz
informacja o wyborze AGD 2018 - pobierz

46

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 11 lipca 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH

Numer sprawy: ZP-11d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

p-n komputery lipiec 2018 - pobierz
ogłoszenie komputery lipiec 2018 - pobierz
otwarcie na stronę ZP 11d/18 - pobierz
informacja o wyborze komputery ZP 11d18 - pobierz
informacja o unieważnieniu Pakietu II i III ZP11d18 - pobierz

47

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 21 maja 2018

Treść ogłoszenia:
Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia e-usług – tj. zakup 17 sztuk stacji roboczych (komputer +monitor) wraz z systemami operacyjnymi oraz kosztami instalacji i konfiguracji w ramach projektu „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”

Numer sprawy: ZP-10d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie zakup środków trwałych komputery maj 2018 - pobierz
pn zakup środków trwałych komputery maj 2018 - pobierz
otwarcie na stronę ZP 10d 18 - pobierz
ogłoszenie o wyborze ZP-10d 18 - pobierz

48

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 10 maja 2018

Treść ogłoszenia:
Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia e-usług, w tym koszty dostaw, transportu oraz montażu tj. zakup 17 stacji roboczych /komputer+monitor/ wraz z systemami operacyjnymi, oprogramowaniem oraz kosztami instalacji i konfiguracji w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”

Numer sprawy: ZP-7d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - zakup środków trwałych komputery 2018 - pobierz
pn-zakup środków trwałych komputery 2018 - pobierz
odpowiedzi na pytania - środki trwałe komputery 2018 - pobierz
unieważnienie postępowania - środki trwałe komputery 2018 - pobierz

49

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 12 kwietnia 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH

Numer sprawy: ZP-5d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie komputery kwiecień 2018 - pobierz
SIWZ komputery kwiecień 2018 - pobierz
otwarcie na stronę ZP-5d/18 - pobierz
ogłoszenie o wyborze komputery kwiecień 2018 - pobierz

50

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 28 marca 2018

Treść ogłoszenia:
Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia e-usług, w tym koszty dostaw oraz transportu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ tj. zakup 1000 szt. Czytników do kart pracowniczych i podpisów elektronicznych w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”

Numer sprawy: ZP-4d/2018
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - zakup środków trwałych 2018-czytniki kart - pobierz
pn-czytniki kart 2018 - pobierz
odpowiedzi na pytania - czytniki kart 2018 - pobierz
otwarcie na stronę czytniki kart 2018 - pobierz
ogłoszenie o wyborze czytniki kart 2018 - pobierz

51

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 31 stycznia 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH

Numer sprawy: ZP-2d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie komputery styczeń 2018 - pobierz
SIWZ komputery styczeń 2018 - pobierz
Otwarcie na stronę komputery ZP 2d 2018 - pobierz
ogłoszenie o wyborze komputery luty 2018 - pobierz

52

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 2 lutego 2018

Treść ogłoszenia:
Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia e-usług, w tym koszty dostaw, transportu oraz montażu w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”

Numer sprawy: ZP-1d/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - zakup środków trwałych 2018 - pobierz
SIWZ - zakup środków trwałych 2018 - pobierz
otwarcie na strone - zakup srodków trwalych 2018 - pobierz
informacja o unieważnieniu części II postępowania ZP1d-18 - pobierz
ogłoszenie o wyborze oferty Części I ZP 1d/18 - pobierzCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji