Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Usługi


Lp.Ogłoszenia o zamówienia

1

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 2 grudnia 2021

Treść ogłoszenia:
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: ZP-23u/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP23u21 - pobierz
SWZ wywóz nieczystości ZP23u21 - pobierz
zał. 1 opis przedmiotu zamówienia Część A i B  - pobierz
Zał. 6a projekt umowy Część A  - pobierz
Zał. 6b projekt umowy Część B - pobierz
identyfikator postępowania ZP23u21 - pobierz

2

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 18 listopada 2021

Treść ogłoszenia:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż oznaczeń poziomych dla niewidomych i niedowidzących oraz planów tyflograficznych na potrzeby UTH Radom – ZP-21u/21.

Numer sprawy: ZP-21u/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP21u21 - pobierz
SWZ oznaczenia poziome II ZP21u21 - pobierz
Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZP21u21 - pobierz
zał. 1a rzut parteru - pobierz
Zał. nr 2 oferta ZP21u21 - pobierz
zał. 3 oświadczenie ZP21u21 - pobierz
zał. nr 3a oświadczenie ZP21u21 - pobierz
zał. nr 4 zobowiązanie ZP21u21 - pobierz
zał. nr 5a wzór umowy Część A - pobierz
zał. nr 5b wzór umowy Część B - pobierz
identyfikator postępowania ZP21u21 - pobierz
informacja o unieważnieniu postępowania ZP21u21 - pobierz

3

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 5 listopada 2021

Treść ogłoszenia:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż oznaczeń poziomych dla niewidomych i niedowidzących oraz planów tyflograficznych na potrzeby UTH Radom.

Numer sprawy: ZP-18u/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP18u21 - pobierz
SWZ oznaczenia poziome ZP18u21 - pobierz
Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZP18u21 - pobierz
zał. 1a rzut parteru - pobierz
Zał. nr 2 oferta ZP18u21 - pobierz
zał. nr 3 oświadczenie ZP18u21 - pobierz
zał. nr 4 oświadczenie ZP18u21 - pobierz
zał. nr 5 zobowiązanie ZP18u21 - pobierz
zał. 6a wzór umowy Część A  - pobierz
zał. nr 6b wzór umowy Część B  - pobierz
identyfikator postępowania ZP18u21 - pobierz
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP18u - pobierz
informacja o unieważnieniu postępowania ZP18u21 - pobierz

4

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 18 października 2021

Treść ogłoszenia:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tabliczek oraz tablic informacyjnych na potrzeby UTH Radom.

Numer sprawy: ZP15u/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP15u21 - pobierz
SWZ tabliczki ZP15u21 - pobierz
zał. nr 1 opis przedmiotu zam. ZP15u21 - pobierz
zał. nr 1 c projekt - pobierz
zał. nr 2 oferta ZP15u21 - pobierz
zał. 3 oświadczenie  - pobierz
zał. 4 oświadczenie - pobierz
zał. 5a wzór umowy Część A - pobierz
zał. nr 5b wzór umowy Część B - pobierz
Identyfikator postępowania ZP15u21 - pobierz
zał. nr 6 wykaz wykaz usług - pobierz
zał. nr 1a - pobierz
Zał. nr 1b - pobierz
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP15u - pobierz
informacja z otwarcia ofert ZP15u21 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP15u21 - pobierz

5

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 8 października 2021

Treść ogłoszenia:
Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu agregacji logów dla MSK RAMAN

Numer sprawy: ZP-14u/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie-MSK RAMAN - pobierz
SWZ- MSK RAMAN - pobierz
identyfikator postępowania 14u2021 - pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie 14u21 - pobierz
Informacja z otwarcia ofert 14u21 - pobierz
Informacja o wyborze oferty ZP-14u/21 - pobierz

6

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 28 września 2021

Treść ogłoszenia:
Usługa ochrony osób i mienia oraz dozoru obiektów UTH

Numer sprawy: ZP-13u/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - ochrona 2021 - pobierz
SWZ ochrona2021 - pobierz
szkice ochrona 2021 - pobierz
opis przedmiotu ochrona 2021 - pobierz
identyfikator postępowania 13u2021 - pobierz
Odpowiedzi na pytania dozór 2021 - pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie 13u21 - pobierz
Informacja z otwarcia ofert 13u21 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP13u21 - pobierz

7

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 28 września 2021

Treść ogłoszenia:
Świadczenie usług opieki serwisowej oprogramowania TETA EDU użytkowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: ZP-12u/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - serwis TETA 2021 - pobierz
SWZ serwis TETA 2021 - pobierz
identyfikator postępowania 12u2021 - pobierz
Odpowiedzi na pytania system TETA 2021 - pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie 12u21 - pobierz
Informacja z otwarcia ofert 12u21 - pobierz
ogłoszenie o wyborze-serwis TETA 2021 - pobierz

8

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 17 września 2021

Treść ogłoszenia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń zamkniętych podnoszących kompetencję kadry Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami (OzN) obejmujących blok tematyczny p.n.: „Warsztaty kształtujące świadomość niepełnosprawności” z zapewnieniem lunchu.

Numer sprawy: ZP-11u/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP11u21 - pobierz
SWZ szkolenie ZP11u21 - pobierz
zał. nr 1 - formularz ofertowy ZP11u21 - pobierz
zał. nr 2 oświadczenie ZP11u21 - pobierz
zał. nr 3 oświadczenie ZP11u21 - pobierz
zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy ZP11u21 - pobierz
zał. nr 5 wykaz usług ZP11u21  - pobierz
zał. nr 6 wykaz osób ZP11u21 - pobierz
identyfikator postępowania ZP11u21 - pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie 11u21 - pobierz
Informacja z otwarcia ofert 11u21 - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP11u21 - pobierz

9

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 17 września 2021

Treść ogłoszenia:
Przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych dla studentów studiów dualnych kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym dla grupy maksymalnie 14 osób, pogłębiających ich wiedzę praktyczną oraz podnoszących kwalifikacje i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej według oczekiwań i standardów rynku pracy.

Numer sprawy: ZP-10u/21
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie - szkolenie studia dualne - pobierz
SWZ szkolenia studia dualne - pobierz
zal. 1 oferta studia dualne - pobierz
Zał. 2 opis studia dualne - pobierz
Zał. 3 studia dualne - pobierz
Zał. 4 Oświadczenie warunki studia dualne - pobierz
Zał. 5 umowa studia dualne - pobierz
Zał. 6 wykaz studia dualne - pobierz
identyfikator postępowania 10u2021 - pobierz
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie 10u21 - pobierz
Informacja z otwarcia ofert 10u21 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP10u/21 - pobierz

10

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 30 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont tarasu przy Budynku Rektoratu UTH Radom oraz remont tarasu przy Budynku Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom”

Numer sprawy: ZP-29u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu dok. projektowa tarasy ZP29u20  - pobierz
p-n dok. projektowa tarasy ZP29u20 - pobierz
Zał. nr 8 projekt umowy ZP29u20 - pobierz
otwarcie na stronę ZP-29u/20 - pobierz
informacja o wyborze oferty ZP 29u20 - pobierz

11

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 23 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji c.o. modernizacja węzła cieplnego, wraz z próbami szczelności oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią”– w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom

Numer sprawy: ZP-28u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - projekt wentylacja 2 - pobierz
pn-projekt wentylacja 2 - pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy - pobierz
otwarcie na stronę 28u/20 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - projekt wentylacja - pobierz

12

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 17 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wymiana opraw oświetlenia na nowe energooszczędne” w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom

Numer sprawy: ZP-27u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - projekt oświetlenie 2 - pobierz
pn-projekt oświetlenie 2  - pobierz
Projekt umowy projekt oświetlenie 2  - pobierz
Odpowiedzi na pytania- projekt oświetlenie 2 - pobierz
otwarcie na stronę ZP 27u20 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - projekt oświetlenie - pobierz

13

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 11 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji c.o. modernizacja węzła cieplnego, wraz z próbami szczelności oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią‘’– w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom

Numer sprawy: ZP-25u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - projekt wentylacja - pobierz
pn-projekt wentylacja 2020 - pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy - pobierz
modyfikacja SIWZ - projekt wentylacja 2020 - pobierz
Formularz oferty po modyfikacji - wentylacja - pobierz
Odpowiedź na pytanie - projekt wentylacja - pobierz
Otwarcie na stronę ZP-25u/20 - pobierz
Ogłoszenie o unieważnieniu wentylacja projekt - pobierz

14

Data ogłoszenia dokumentu: Środa, 9 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: ZP-23u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - wywóz nieczystości 2020 - pobierz
pn-wywóz nieczystości 2020 - pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ-wywóz nieczystości 2020 - pobierz
otwarcie na stronę 23u/20 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - nieczystości 23u20 - pobierz

15

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 7 grudnia 2020

Treść ogłoszenia:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wymiana opraw oświetlenia na nowe energooszczędne” w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom

Numer sprawy: ZP-21u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie o zamówieniu ZP21u20 - pobierz
p-n wymiana opraw oświetlenia ZP21u20 - pobierz
Zał. nr 8 do SIWZ - istotne postanowienia umowy - pobierz
otwarcie na stronę 21u/20  - pobierz
Ogłoszenie o unieważnieniu - projekt 2020 - pobierz

16

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 17 listopada 2020

Treść ogłoszenia:
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K.Pułaskiego oraz udzielenie terminowej licencji

Numer sprawy: ZP-20u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - parametryzacja2020 - pobierz
pn-parametryzacja 2020 - pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ - istotne postanowienia umowy - pobierz
modyfikacja SIWZ - parametryzacja 2020 - pobierz
Załącznik nr 1a do oferty po modyfikacji - parametryzacja 2020 - pobierz
Załącznik nr 9 do SIWZ - parametryzacja 2020 - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - paramartyzacja 2020 - pobierz
otwarcie na stronę 20u/20 - pobierz
Ogłoszenie o unieważnieniu - parametryzacja 2020 - pobierz

17

Data ogłoszenia dokumentu: Czwartek, 5 listopada 2020

Treść ogłoszenia:
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i kontroli dostępu w Serwerowni Głównej MSK RAMAN

Numer sprawy: ZP-17u/20
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie-serwerownia 2020 - pobierz
pn-serwerownia 2020 - pobierz
Istotne postanowienia umowy- Załącznik nr 8 do SIWZ - pobierz
Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik nr 9 do SIWZ - pobierz
otwarcie na stronę 17u/20 - pobierz
informacja o wyborze ZP17u20 - pobierz

18

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 29 listopada 2019

Treść ogłoszenia:
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: ZP-19u/19
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - nieczystości 2019 - pobierz
pn- wywóz nieczystości 2019 - pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nieczystości 2019 - pobierz
otwarcie na stronę 19u/19 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - nieczystości 19u-19 - pobierz
ogłoszenie o wyborze oferty - nieczystości 2  - pobierz

19

Data ogłoszenia dokumentu: Wtorek, 20 listopada 2018

Treść ogłoszenia:
Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: ZP21u18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

p-n sprzątanie Zp21u18 - pobierz
ogłoszenie sprzątanie Zp21u18 - pobierz
odpowiedź na pytanie z dn. 21. 11.2018 - pobierz
odpowiedzi na pytania 2 ZP 21u18 - pobierz
otwarcie na stronę sprzątanie ZP21u18 - pobierz
ogłoszenie o wyborze sprzątanie ZP21u18 - pobierz
informacja o ponownym wyborze sprzątanie Część A - pobierz

20

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 24 sierpnia 2018

Treść ogłoszenia:
Świadczenie usług opieki serwisowej oprogramowania TETA BI, TETA Web oraz TETA EDU użytkowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: ZP-13u/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

Ogłoszenie - opieka serwisowa TETA - pobierz
pn- opieka serwisowa TETA - pobierz
otwarcie na stronę ZP13u/18 - pobierz
ogłoszenie o wyborze - serwis systemu TETA - pobierz

21

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 23 lutego 2018

Treść ogłoszenia:
Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Numer sprawy: ZP-3u/18
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie sprzątanie 2018 - pobierz
Pn sprzątanie 2018  - pobierz
Odpowiedzi na pytania ZP 3u/18 - pobierz
odpowiedzi na pytania ZP 3u/18 z dn. 01.03.2018 - pobierz
otwarcie na stronę ZP 3u/18 - pobierz
ogłoszenie o wyborze sprzątanie 2018 - pobierzCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji