Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Dostawy


Lp.Ogłoszenia o zamówienia

1

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 21 września 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa aparatu rentgenowskiego systemu EOS do całościowego badania układu ruchu i postawy ciała

Numer sprawy: ZP-17d/18/E
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie dostawa rentgena - ogłoszone - pobierz
p-n dostawa aparatu rentgena EOS - pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta EOS - pobierz
Załącznik nr 1a do oferty EOS - pobierz
Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ EOS - pobierz
Załącznik nr 3 do SIWZ EOS - pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ EOS - pobierz
Załącznik nr 5 do SIWZ EOS - pobierz
Załącznik nr 6 do SIWZ EOS - pobierz
Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy EOS - pobierz
otwarcie na stronę ZP-17d/18/E - pobierz
ogłoszenie o wyborze -aparat rentgena EOS - pobierz

2

Data ogłoszenia dokumentu: Piątek, 27 lipca 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu do diagnostyki obrazowej i przebudowa budynku Hali Sportowej pod kątem instalacji i późniejszego użytkowania w/w aparatury.

Numer sprawy: ZP-14d/18/E
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie aparatura diagnostyczna opublikowane  - pobierz
PN- SIWZ aparatura diagnostyczna  - pobierz
decyzja o lokalizacji inwestycji - pobierz
załącznik nr 1 do SIWZ oferta - aparatura diagnostyczna  - pobierz
załącznik nr 1a do SIWZ aparatura diagnostyczna  - pobierz
załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ - pobierz
załącznik nr 3 do SIWZ aparatura diagnostyczna  - pobierz
załącznik nr 4 do SIWZ aparatura diagnostyczna  - pobierz
załącznik nr 5 do SIWZ aparatura diagnostyczna  - pobierz
załącznik nr 6 do SIWZ aparatura diagnostyczna  - pobierz
załącznik nr 7 aparatura diagnostyczna  - pobierz
załącznik nr 8 do SIWZ aparatura diagnostyczna - pobierz
załącznik nr 9 do SIWZ wzór umowy - pobierz
UTH Koncepcja - pobierz
sprostowanie ogłoszenia aparatura diagnostyczna  - pobierz
modyfikacja SIWZ aparatura diagnostyczna - pobierz
sprostowanie ogłoszenia - pobierz
odpowiedzi na pytania Zp 14d18E - pobierz
odpowiedzi na pytania - aparatura do diagnostyki 2 - pobierz
załącznik 1a po modyfikacji - aparatura 2  - pobierz
otwarcie na stronę ZP-14d/18/E - pobierz
ogłoszenie o wyborze - dostawa aparatury do diagnostyki 2018 - pobierz

3

Data ogłoszenia dokumentu: Poniedziałek, 21 maja 2018

Treść ogłoszenia:
Dostawa sprzętu do diagnostyki obrazowej i przebudowa budynku Hali Sportowej pod kątem instalacji i późniejszego użytkowania w/w aparatury.

Numer sprawy: ZP-8d/18/E
Prowadzący: 

Pobierz dokumentację SIWZ / modyfikację SIWZ:

ogłoszenie - aparatura diagnostyczna - wysłane - pobierz
Ogłoszenie - dostawa aparatury opublikowane - pobierz
SIWZ pn - dostawa aparatury diagnostycznej 2018 - pobierz
UTH Koncepcja - pobierz
decyzja o lokalizacji inwestycji - pobierz
Oferta - dostawa aparatury z przebudową - pobierz
Załącznik 1a - pobierz
Załącznik 1b - pobierz
Załącznik 2 JEDZ - pobierz
ESPD JEDZ - pobierz
Załącznik 3 - pobierz
Załącznik 4 - pobierz
Załącznik 5 - pobierz
Załącznik 5a - pobierz
Załącznik 6 - pobierz
Załącznik 7 - pobierz
Załącznik 8 - pobierz
Załącznik 9 - pobierz
Załącznik 10 - pobierz
sprostowanie ogłoszenia - dostawa aparatury do diagnostyki - pobierz
modyfikacji SIWZ - dostawa aparatury do diagnostyki - pobierz
Załącznik nr 1 Oferta po modyfikacji - pobierz
odpowiedzi na pytania - dostawa aparatury do diagnostyki - pobierz
zawiadomienie o wniesieniu odwołania - pobierz
odwołanie-siemens - pobierz
odpowiedzi na pytania - dostawa aparatury do diagnostyki 2 - pobierz
Załącznik nr 9 po modyfikacji - pobierz
załącznik nr 10 po modyfikacji - pobierz
załącznik 1a po modyfikacji - pobierz
miana ogłoszenia o zamówieniu - aparatura do diagnostyki - pobierz
modyfikacja i zmiana terminu otwarcia ofert - dostawa aparatury  - pobierz
odpowiedzi na pytania - dostawa aparatury do diagnostyki 3 - pobierz
załącznik 1a po modyfikacji 2  - pobierz
odpowiedzi na pytania - dostawa aparatury do diagnostyki 4 - pobierz
załącznik 1a po modyfikacji 3 - pobierz
załącznik 1b po modyfikacji - pobierz
modyfikacja 3 - dostawa aparatury do diagnostyki - pobierz
załącznik 1a po modyfikacji 4 - pobierz
Przedłużenie terminu składania ofert  - pobierz
modyfikacja 4 - dostawa aparatury do diagnostyki - pobierz
Oferta - dostawa aparatury z przebudową - po modyfikacji 2 - pobierz
otwarcie na stronę ZP-8d/18/E - pobierz
unieważnienie postępowania - dostawa aparatury do diagnostyki - pobierzCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji