6224 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
Statut UTH Radom
Akty prawne
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
WŁADZE
SENAT
RADA UCZELNI
STRUKTURA
REGULAMINY
STUDIA
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W SPOSÓB ZDALNY
SZKOŁA DOKTORSKA
DOKTORATY I HABILITACJE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
OGŁOSZENIA O PRACĘ/ KONKURSY
OGŁOSZENIA O NABORZE PARTNERA
SPRAWOZDANIA I OŚWIADCZENIA
FUNDACJE/SPÓŁKI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
BIULETYN BIP UTH RADOM
INNE OGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Akty prawne

   

Uczelnia działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85  z późn. zm.),
   
 • ustawy z dnia 27.07.2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy "Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu" (Dz.U. z dnia 28.08.2012 r. poz. 969),
   
 • ustawy z dnia 4.07.1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich (Dz. U. Nr 100, poz. 463),
   
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.1978 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (Dz. U. Nr 9, poz. 37),
   
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.09.1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego (Dz. U. Nr 21, poz. 126),
   
 • statutu i innych wewnętrznych aktów prawnych.

 Archiwum jest puste
Opracowanie: Aneta Mirosz
Wprowadził: Adam Niewiarowski
Data dodania: Wtorek, 12 listopada 2019
Data edycji: Poniedziałek, 23 marca 2020, 09:11
Edytował: Barbara Wzorek
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK