y Wydział Sztuki UTH w Radomiu
 
 
 
Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
PLAN ZAJĘĆ
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki
2 MABAU

AKTUALNOŚCI

Zarządzenie Dziakana WSz UTH Rad.
Uwaga! Dziekan Wydziału Sztuki wydał aneks nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 8/2020/WSz z dnia 26 października 2020 r. Na podstawie: ZARZĄDZENIA R-63/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. z a r z ą d z a m, co następuje: - pracę zdalną na okres od 15.11. 2020r do 29.11.2020r.; dla wszystkich form zajęć. Więcej szczegółów znajdziecie tu ...
Publikacja: 2020-11-16
tlo
WARSZTATY dla STUDENTÓW
Ogłoszenie o warsztatach i wykładach organizowanych dla studentów Wydziału Sztuki w ramach projektu pt.: „Zintegrowany program UTH Rad.”” o numerze wniosku POWR.03.05.00-00-Z105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach programu operacyjnego; Wiedza Edukacja Rozwój PO WER/2014-2020/ III osi priorytetowej Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00Z105/17-00 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. M1. Moduł Programów Kształcenia Zadanie 2: Włączenie wykładowców z zagranicy w program kształcenia na UTH Rad. ,,Architektura i Regionalizm ” z profesor ORESTĄ REMESCHYLO- RYBCHYNSKĄ z Politechniki Lwowskiej dniach 22.11.2020 - 01.12.2020 ...
Publikacja: 2020-10-30
tlo
Godziny Rektorskie!!!
Na podstawie § 18 ust. 7 Regulaminu studiów JM Rektor UTH Rad. ogłosił w dniu 28 października 2020 roku godziny rektorskie od godz. 10.30 do końca dnia. ...
Publikacja: 2020-10-28
tlo
Nauczanie zdalne
Uwaga studencie. Zgodnie z Zarządzenie Dziekana nr 8/2020/WSz Dziekana Wydziału Sztuki z dnia 26 października 2020 r. informuję, że od dnia 27.10.202 r. do 15 listopada 2020 r. nauczanie na Wydziale Sztuki odbywać będzie się w formie zdalnej. ...
Publikacja: 2020-10-26
tlo
UWAGA! Studenci 1 roku studiów pierwszego i drugiego
UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA! Przypominamy o konieczności dostarczenia PODPISANEGO druku ślubowania do BOS-u 1. Druki otrzymali Państwo na adresy mailowe w domenie @student.uthrad.pl Sprawa jest pilna! Osoby, które nie dostarczą druków zostaną skreślone z listy studentów. ...
Publikacja: 2020-10-22
tlo
UWAGA!
Informujemy, że ze względu na znaczny wzrost zakażeń wirusem SARS-COV-2 w Radomiu i regionie, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników i studentów Uczelni, uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2020/2021, w planowanej hybrydowej i skróconej formie, została odwołana. W związku z zaistniałą sytuacją nowy rok akademicki w Uniwersytecie JM Rektor – prof. Sławomir Bukowski – rozpocznie wygłaszając jedynie przemówienie inauguracyjne. Po przemówieniu JM Rektora zapraszamy na wykład inauguracyjny dra hab. inż. Tadeusza Szumiaty, prof. UTH Rad. nt. „Współczesna metrologia w nauce, przemyśle i ochronie środowiska”. Przemówienie inauguracyjne JM Rektora oraz wykład inauguracyjny będą dostępne w dniu inauguracji, tj. 15 października 2020 r. o godz. 12.00 na stronie internetowej Uczelni www.uniwersytetradom.pl. Serdecznie Państwa zapraszamy do wysłuchania przemówienia JM Rektora oraz wykładu inauguracyjnego. Msza Święta w intencji wspólnoty akademickiej naszego Uniwersytetu odprawiona zostanie w dniu Inauguracji o godzinie 10.00 w Katedrze Radomskiej. Jednocześnie informujemy, że dzień Inauguracji roku akademickiego 2020/2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. ...
Publikacja: 2020-10-14
tlo
Gloria Artis dla prof. Adama Romaniuka
Niezmiernie miło nam poinformować, że Dyrektor Departamentu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył prof. Adama Romaniuka Złotym Medalem \"Zasłużony Kulturze Gloria Artis\"!!! G R A T U L U J E M Y!!!!! ...
Publikacja: 2020-10-09
tlo
UWAGA STUDENCI!
Uwaga studenci kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna I stopnia sem. 5. W związku z wtorkową (13.10.2020 r.) próbą generalną Inauguracji Roku Akademickiego 202/2021, zajęcia z przedmiotu Projektowanie stron internetowych (prowadzący dr M. Noga) odbędą się w innym termie. ...
Publikacja: 2020-10-08
tlo
Podział grup na kieunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna
Informacja na temat podziału na grupy 1 roku studiów 1 stopnia kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna znajduje się tu ...
Publikacja: 2020-10-01
tlo
Informacja dla studentów
Ośrodek Informatyki i Promocji UTH Rad. informuje, że dotychczas używane przez studentów adresy e-mailowe w domenie @student.uniwersytetradom.pl zostały w sierpniu br. zastąpione przez adresy w formacie numeralbumu@student.uthrad.pl. Zmiana ta podyktowana była wdrożeniem nowego sposobu autoryzacji celem ujednolicenia danych autoryzacyjnych wykorzystywanych do systemów i usług informatycznych takich jak: Wirtualna Uczelnia, eRAMAN (dostęp do sieci Internet w akademikach, EDUROAM, Poczta studencka, usługi Office 365). Dotychczasowe konta poczty elektronicznej domenie @student.uniwersytetradom.pl zostały wyłączone. ...
Publikacja: 2020-10-01
tlo
 
m@d design