Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki

AKTUALNOŚCI

Osoby zainteresowane miejscem w Domu Studenta w roku akademickim 2020/2021
soby zainteresowane miejscem w Domu Studenta w roku akademickim 2020/2021 proszone są o złożenie elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Przypominamy, że podstawowy termin rejestrowania wniosków przez system elektroniczny mija 31 maja 2020 r.! ...
Publikacja: 2020-05-14
tlo
Złożenie prac dyplomowych
Informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM R-20/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie prac dyplomowych, przedłużony zostaje termin złożenia prac dyplomowych, o którym mowa w § 47 ust. 2 Regulaminu studiów UTH Radom do dnia 30 czerwca 2020 r. jako ostateczny termin na złożenie prac. Powyższy termin nie podlega przedłużeniu na zasadzie, o której mowa w§ 47 ust. 3 wyżej wymienionego Regulaminu. ...
Publikacja: 2020-04-29
tlo
Zawieszenie zajęć do 24 maja 2020 r.
Zgodnie z aneksem z dnia 27 kwietnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia R-12/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID – 19 informujemy, że do dnia 24 maja 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne, realizowane w siedzibie Uczelni, prowadzone na wszystkich formach i poziomach studiów oraz innych formach kształcenia w UTH Radom ...
Publikacja: 2020-04-27
tlo
ERASMUS+ 2020/2021
Drodzy Studenci – Kandydaci na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021, w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotychczasowe metody rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ ulegają zmianie. ...
Publikacja: 2020-04-23
tlo
Maseczki
Studentki Katedry Wzornictwa Wydziału Sztuki podjęły inicjatywę szycia maseczek. Opiekę nad akcją sprawuje koordynator praktyk studenckich dr inż. Elżbieta Wiśnios, zapewniając pozyskane przez siebie bawełniane tkaniny i flizelinę. Od początku marca studentki uszyły około 200. maseczek, które zostały rozdysponowane wśród osób wykonujących pracę w usługach, na poczcie i w handlu w Gostyninie i w Radomiu. Z inicjatywy Pani Prorektor dr hab. inż. Elżbiety Sałaty i z powierzonych przez nią materiałów medycznych oraz innych dostępnych tkanin studentka Katedry Wzornictwa Agata Bandera-Gryz oraz pracownicy: dr inż. Elżbieta Wiśnios i dr hab. Hanna Wojdała-Markowska, prof. UTH uszyły ponad 160 maseczek. Akcja trwa nadal ...
Publikacja: 2020-04-15
tlo
Uwaga studenci
W związku z ANEKSEM NR 4 z dnia 10 kwietnia2020 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia R-12/2020 w sprawie: zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID –19 informujemy, że do dnia 26 kwietnia 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne prowadzone na wszystkich formach i poziomach studiów oraz innych formach kształcenia w UTH Radom. ...
Publikacja: 2020-04-10
tlo
Konkurs ULICA TEATRALNA
Zapraszamy do udziału w konkursie na afisz teatralny do projektu z Budżetu Obywatelskiego Radom 2020 \"ULICA TEATRALNA\" ...
Publikacja: 2020-04-08
tlo
Uwaga studenci!
Szanowni Państwo, przypominam o obowiązku kontaktu każdego Studenta ze wszystkim swoimi wykładowcami. Brak kontaktu (mailowego, telefonicznego, itp.) traktowany jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. Terminy korekt i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów nie ulegają zmianie. Większość zastosowanych metod dydaktycznych oraz narzędzi wykorzystywanych do realizacji prac semestralnych nie ulega zmianie (szczegółowe informacje znajdują się na portalu Wirtualna Uczelnia). Prace koncepcyjne/szkice/projekty przesyłamy na adresy mailowe poszczególnych wykładowców. W przypadku jakikolwiek wątpliwości lub problemów z nawiązaniem kontaktu z wykładowcami, proszę o informację: mdanski@uthrad.pl dr hab. Mariusz Dański, prof. UTH Rad. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydział Sztuki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu ...
Publikacja: 2020-04-06
tlo
Konkurs
Zapraszamy serdecznie studentów do wzięcia udziału w projekcie Muzeum Narodowego w Kielcach pt.: \\\"Pierwsze było Muzeum\\\". Projekt skierowany jest do studentów uczelni artystycznych z całej Polski. Jego celem jest promowanie młodych twórców. Student, po zakwalifikowaniu się do projektu, przeprowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz stworzy z nimi pracę artystyczną. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa powstałych w ten sposób prac. ...
Publikacja: 2020-04-06
tlo
Konkurs
Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej (logo, plakat, ulotka) EURO Chamber Music Festival Gdańsk dla studentów, absolwentów ASP oraz artystów ...
Publikacja: 2020-04-06
tlo
 
m@d design

 
×