O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

Nauki ekonomiczne

Publikacje

WolnyWSPÓŁCZESNA POLITYKA GOSPODARCZA WSPÓŁCZESNA POLITYKA GOSPODARCZA
WolnyPOSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE W SEJMIE I W SENACIE W II RZECZYPOSPOLITEJ 1919- 1939 PRAWO- ZWYCZAJE- PRAKTYKA PARLAMENTARNA POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE W SEJMIE I W SENACIE W II RZECZYPOSPOLITEJ 1919- 1939 PRAWO- ZWYCZAJE- PRAKTYKA PARLAMENTARNA
WolnyINTEGRACJA SOCJALNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH INTEGRACJA SOCJALNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
WolnyUSPOŁECZNIENIE GOSPODARKI RYNKOWEJ USPOŁECZNIENIE GOSPODARKI RYNKOWEJ
WolnyPODATKI W UNII EUROPEJSKIEJ HARMONIZACJA CZY KONKURENCJA PODATKOWA?PODATKI W UNII EUROPEJSKIEJ HARMONIZACJA CZY KONKURENCJA PODATKOWA?
WolnyTHE TECHNICAL UNIVERSITY OF RADOM TELC CERTIFICATE IN ENGLISH B1 PRACTICE TESTS THE TECHNICAL UNIVERSITY OF RADOM TELC CERTIFICATE IN ENGLISH B1 PRACTICE TESTS
WolnySTUDIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA KWASU L- ASKORBINOWEGO DO KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ MASŁA I RYNKOWYCH MIESZANYCH PRODUKTÓW MLECZNO- ROŚLINNYCH PODCZAS ICH PRZECHOWYWANIA STUDIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA KWASU L- ASKORBINOWEGO DO KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ MASŁA I RYNKOWYCH MIESZANYCH PRODUKTÓW MLECZNO- ROŚLINNYCH PODCZAS ICH PRZECHOWYWANIA
WolnyTHE OPPORTUNITIES AND DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN UNION. SELECTED ESSAYS. THE OPPORTUNITIES AND DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN UNION. SELECTED ESSAYS.
WolnyPROBLEMY INTEGRACJI SUBREGIONU RADOMSKIEGO Z GOSPODARKĄ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ PROBLEMY INTEGRACJI SUBREGIONU RADOMSKIEGO Z GOSPODARKĄ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ
WolnySPOŁECZNO-EKONOMICZNY WYMIAR INTEGRACJI W EUROPIE NA PRZEŁOMIE XX/XXI W.(materiały do studiowania). SPOŁECZNO-EKONOMICZNY WYMIAR INTEGRACJI W EUROPIE NA PRZEŁOMIE XX/XXI W.(materiały do studiowania).
WolnyFINANCIAL MARKET IN POLAND TOWARDS THE INNOVATION FINANCIAL MARKET IN POLAND TOWARDS THE INNOVATION
WolnySUBREGION RADOMSKI W GOSPODARCE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ SUBREGION RADOMSKI W GOSPODARCE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ
WolnyMAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ
WolnyPROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ POLSKI Z KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ POLSKI Z KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI
WolnyWSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI SĄSIEDZKIMI WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KRAJAMI SĄSIEDZKIMI
WolnyTEORETYCZNE PODSTAWY REGIONALNEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ TEORETYCZNE PODSTAWY REGIONALNEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ
WolnyWYBRANE ELEMENTY FINANSÓW ZAKŁADU UBEZBIECZEŃ WYBRANE ELEMENTY FINANSÓW ZAKŁADU UBEZBIECZEŃ
WolnySTOPY PROCENTOWE A GOSPODARKA STOPY PROCENTOWE A GOSPODARKA
WolnySTUDIA NAD REGIONEM RADOMSKIM STUDIA NAD REGIONEM RADOMSKIM
WolnySOME ASPECTS OF NEW ECONOMY AND E - BUSINESS SOME ASPECTS OF NEW ECONOMY AND E - BUSINESS
WolnyPERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ. TEORIA I PRAKTYKAPERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ. TEORIA I PRAKTYKA
WolnyZARZĄDZANIE USŁUGAMI INFORMATYCZNYMI ZARZĄDZANIE USŁUGAMI INFORMATYCZNYMI
WolnyPOGLĄDY FILOZOFICZNE WŁADYSŁAWA KOZŁOWSKIEGO POGLĄDY FILOZOFICZNE WŁADYSŁAWA KOZŁOWSKIEGO
WolnyWSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
WolnyESEJE Z POLITYKI GOSPODARCZEJ I RYNKÓW FINANSOWYCHESEJE Z POLITYKI GOSPODARCZEJ I RYNKÓW FINANSOWYCH
WolnyOCENA JAKOŚCI USŁUG W CENTRACH KONTAKTU Z KLIENTEMOCENA JAKOŚCI USŁUG W CENTRACH KONTAKTU Z KLIENTEM
WolnyNAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE EKONOMII 1969-2009NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE EKONOMII 1969-2009
WolnyGMINY PODREGIONU RADOMSKIEGO. FINANSE, MIENIE, ROZWÓJ.GMINY PODREGIONU RADOMSKIEGO. FINANSE, MIENIE, ROZWÓJ.
WolnyWYBRANE ZAGADNIENIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJWYBRANE ZAGADNIENIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
WolnyREGION RADOMSKI W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KRAJU OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCIREGION RADOMSKI W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KRAJU OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI
WolnyCZŁOWIEK W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYMCZŁOWIEK W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM
WolnyWYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACYWYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
WolnyJAKOŚĆ USŁUG ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ORGANIZACJACH ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE JAKOŚĆ USŁUG ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ORGANIZACJACH ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE
WolnyINTEGRACJA SOCJALNA Z PERSPEKTYWY CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJINTEGRACJA SOCJALNA Z PERSPEKTYWY CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
WolnyWSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJWSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
WolnyWSTĘP DO EKONOMETRII TEORETYCZNEJWSTĘP DO EKONOMETRII TEORETYCZNEJ
WolnyECONOMY OF GROWTH. KNOWLEDGE BASED ON ECONOMYECONOMY OF GROWTH. KNOWLEDGE BASED ON ECONOMY
WolnyGLOBAL ECONOMY. CHALLENGES OF THE 21st CENTURYGLOBAL ECONOMY. CHALLENGES OF THE 21st CENTURY
WolnyZNACZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJZNACZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
WolnyNIERUCHOMOŚCI – AKTUALANE PROBLEMY PRAWNENIERUCHOMOŚCI – AKTUALANE PROBLEMY PRAWNE
WolnyWybrane zagadnienia z podstaw arytmetyki finansowejWybrane zagadnienia z podstaw arytmetyki finansowej
WolnyORGANIZACJA USŁUG SOCJALNYCHORGANIZACJA USŁUG SOCJALNYCH
WolnyKORUPCJA I MECHANIZMY JEJ ZWALCZANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIEKORUPCJA I MECHANIZMY JEJ ZWALCZANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
WolnyPOLITYKA SPOŁECZNA W ŚWIETLE DZIAŁALNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJPOLITYKA SPOŁECZNA W ŚWIETLE DZIAŁALNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

 

 

 copyright 2015 m@d