O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

Prawo i administracja

Publikacje

WolnyEUROPEJSKI WYMIAR POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŚWIETLE DZIAŁALNOŚCI RADY EUROPYEUROPEJSKI WYMIAR POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŚWIETLE DZIAŁALNOŚCI RADY EUROPY
WolnyNIERUCHOMOŚCI – AKTUALNE PROBLEMY PRAWNENIERUCHOMOŚCI – AKTUALNE PROBLEMY PRAWNE
WolnyZŁOŻONOŚĆ MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO T. IIZŁOŻONOŚĆ MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO T. II
WolnyWADY OŚWIADCZENIA WOLI WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWADY OŚWIADCZENIA WOLI WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WolnyKORUPCJA I MECHANIZMY JEJ ZWALCZANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIEKORUPCJA I MECHANIZMY JEJ ZWALCZANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE


copyright 2015 m@d