Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Edurom - Dostęp do Sieci (Studenci i Wykładowcy)
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P" (2016-2019)
"Zintegrowany Program UTHRad." - Filologia i Pedagogika (2018-2022)
Jakość kształcenia
Procedury dotyczące jakości kształcenia
Rada Programowa
Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów Uczenia Się
Wyniki badań jakości kształcenia
Regulamin WF-P
Zarządzenia Dziekana
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

Jakość kształcenia   

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na lata 2020-2024:

 

Na mocy Aneksu nr 3 z dnia 4 listopada 2021r. Dziekana WF-P ustala się skład                                            Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

1.      dr Anna Klas-Markiewicz – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

2.      dr hab. Dorota Zbroszczyk prof. UTH Rad. - kierunek Pedagogika

3.      dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot – kierunek Pedagogika Przedszkolna  i Wczesnoszkolna

4.      dr Dagmara Kowalik - kierunek  Praca socjalna

5.      dr Adrian Szary – kierunek Dziennikarstwo

6.      dr Jacek Kowalski – kierunek Filologia germańska

7.      mgr Krzysztof Figura – kierunek Filologia angielska

8.      mgr Artur Błasiński – kierunek Wychowanie fizyczne

 

Aleksandra Gąciarek i Jakub Jaworski – przedstawiciele studentów  Katedry Neofilologii

 

Magdalena Marcinkowska – przedstawicielka studentów  Katedry Pedagogiki i Psychologii

 

Na podstawie  Zarządzenia Dziekana Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego nr 11/2020 z dnia 10 września 2020 r. z późniejszymi zmianami (Aneks z dnia 29 stycznia 2021r.) ustala się skład

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

dr Anna Klas-Markiewicz – Wydziałowy Pełnomocnik  ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Dorota Zbroszczyk – dla kierunku Pedagogika

dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot – dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

dr Dagmara Kowalik – dla kierunku Praca socjalna

mgr Krzysztof Figura – dla kierunku Filologia angielska

dr Jacek Kowalski – dla kierunku Filologia germańska

dr Adrian Szary – dla kierunku Dziennikarstwo

 

mgr Adrian Barański – dla kierunku Wychowanie fizyczne

Interesariusze zewnętrzni: 

-

Przedstawiciele studentów:

Aleksandra Gąciarek - przedstawicielka studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Neofilologii

Jakub Jaworski - przedstawiciel studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Neofilologii

Magdalena Marcinkowska - przedstawicielka studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii

 

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na lata 2019-2020:

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia mgr Krzysztof Figura – przewodniczący
dr Agata Buda dla kierunku FILOLOGIA w zakresie filologia angielska
dr Matylda Nowak dla kierunku FILOLOGIA w zakresie filologia germańska
dr Kinga Łagowska dla kierunku PEDAGOGIKA
dr hab. Anna Spólna dla kierunku DZIENNIKARSTWO
dr Justyna Bojanowicz dla kierunku PRACA SOCJALNA

Interesariusze zewnętrzni:

mgr Barbara Żelazowska

 

Przedstawiciele studentów:

Aleksandra Gąciarek – przedstawicielka studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Neofilologii

Jakub Jaworski – przedstawiciel studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Neofilologii

Magdalena Marcinkowska – przedstawicielka studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii

 

Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny