Akademickie Biuro Karier
Aktualności
Oferty pracy, staży i praktyk
Absolwencki Starter
Targi Pracy
Kontakt
Biblioteka Centrum Promocji Studentów i Absolwentów

Absolwencki Starter    

Centrum Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier prowadzi cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w ramach Projektu „Dostosowanie oferty dydaktycznej UTH do wymagań rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, w ramach Działania 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu zorganizowany został cykl bezpłatnych szkoleń pod nazwą „Absolwencki starter”. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych doradców zawodowych na temat:

"Lepsze przygotowanie absolwentów i studentów do wejścia na rynek pracy"

W ramach w/w szkoleń uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się:

  • gdzie i jak należy szukać informacji o pracy w kraju i za granicą,
  • jak tworzyć dokumenty aplikacyjne,
  • jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • o możliwości skutecznej autoprezentacji,
  • o znaczeniu takich cech jak: pewność siebie, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich co pomoże im w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji