Obowiązujące akty prawne
Regulaminy
Prowadzone postępowania
Plany zamówień
Kontakt

Obowiązujące akty prawne

Kwoty wartości zamówień oraz konkursów
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450) ...
Publikacja: 2019-12-23
tlo
Średni kurs Euro
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) ...
Publikacja: 2019-12-23
tlo
Ustawa Uzp
Ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych. ...
Publikacja: 2016-10-26
tlo
Rodzaje dokumentów
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) ...
Publikacja: 2016-10-26
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 1]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji