Prowadzone postępowania
Prowadzone postępowania - ARCHIWUM
Kontakt

Obowiązujące akty prawne

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 03.12.2021r
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 03.12.2021r ...
Publikacja: 2022-01-27
tlo
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r.
Aktualne progi unijne, ich równowartości w złotych oraz równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro w ustawie - Prawo zamówień publicznych ...
Publikacja: 2021-01-07
tlo
Ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych
tekst ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ...
Publikacja: 2021-01-07
tlo
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ...
Publikacja: 2021-01-07
tlo
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r.
w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów ...
Publikacja: 2021-01-07
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 1]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji