Prowadzone postępowania
Prowadzone postępowania - ARCHIWUM
Kontakt

Prowadzone postępowania - ARCHIWUM    


Wykaz prowadzonych postępowań:

o wartości mniejszej niż progi unijne
Obwieszczenie Prezesa UZP
o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Obwieszczenie Prezesa UZP
Zamówienia publiczne do 130 000 zł
Zamówienia publiczne do 130 000 zł
Zamówienia z art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Zamówienia z art. 5 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi


Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji