AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
OBRONY DOKTORATÓW
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE   

Kierownik studiów doktoranckich:  prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska
 

  
Copyright 2019 Wydział Ekonomii i Finansów.