Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p.n. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zapyta ofertowe POBIERZnie
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe (zaktualizowane)

 

 

 

 

 

ARCHIWUM