Kontakt

 Ośrodek Informatyki i Promocji

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ul. Malczewskiego 29, pok. 128
26-600 Radom
e-mail: termomodernizacja@uthrad.pl

tel. +48 48 361 7024
tel. +48 48 361 7762
fax. +48 48 361 7021