Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Działalność naukowo-badawcza    

Oficjalna strona Działu Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych  www.badania.uniwersytetradom.pl

 

Oficjalna strona Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej  www.rozwojkadry.uniwersytetradom.pl
   
 
Najważniejsze kierunki badań w latach 2012-2016 to:

Wydział Mechaniczny:

 • eksploatacja pojazdów i maszyn,
 • materiały energetyczne i ciekłe kryształy,
 • badanie trwałości i niezawodności urządzeń technicznych,
 • zastosowanie paliw alternatywnych do silników spalinowych,
 • zastosowanie nowych technologii w przemyśle maszynowym,
 • spalanie w kotłach energetycznych i eksploatacja wód termalnych,
 • projektowanie i badanie elementów maszyn i konstrukcji inżynierskich.

Wydział Nauk o Zdrowiu i kultury Fizycznej:

 • problemy pielęgnacyjne i fizjoterapia ludzi w wieku podeszłym,
 • leczenie farmakologiczne i chirurgiczne osteoporozy oraz określenie rodzajów fizjoterapii w zależności od metody leczenia,
 • fizjoterapia po urazach kręgosłupa szyjnego z niedowładem czterokończynowym,
 • leczenie korekcyjne, operacyjne i zachowawcze skoliozy.

Wydział Sztuki:

 • nowe media i technologie graficzne,
 • ceramika, szkło w technologiach multimedialnych i malarskich,
 • technologie malarskie w architekturze,
 • teoria sztuki.

Wydział Transportu i Elektrotechniki:

 • energetyka i energoelektronika,
 • transport kolejowy i samochodowy,
 • turystyka i rekreacja zdrowotna,
 • systemy sterowania i zarządzania.

Wydział Ekonomiczny:

 • makroekonomiczne, mikroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania i efekty wzrostu rozwoju gospodarczego,
 • gospodarka światowa, integracja regionalna, handel międzynarodowy i konkurencyjność międzynarodowa,
 • rynki finansowe i międzynarodowa integracja rynków finansowych,
 • funkcjonowanie systemu finansowego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej,
 • towaroznawstwo - jakość - środowisko,
 • public relations i zarządzanie kryzysowe.

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny:

 • historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym,
 • systemy językowe: ich zróżnicowanie i organizacja,
 • problemy edukacyjne i wychowawcze młodzieży,
 • kształcenie nauczycieli w kontekście idei i praktyki long life learning,
 • współczesne media i ich znaczenie w edukacji,
 • kulturowe badania regionalne.

Wydział Informatyki i Matematyki:

 • komputerowe systemy wspomagania obliczeń i ich wykorzystanie w zagadnieniach matematycznych; algebraiczne metody w niczkowej i analizie,
 • sterowanie optymalne,
 • wpływ oddziaływań elektromagnetycznych, termotropowych oraz absorpcji na elektryczne i optyczne własności wybranych materiałów,
 • inteligentne technologie informacyjne w analizie systemów oparte na modelowaniu kognitywnym.

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa:

 • chemiczne i technologiczne aspekty ochrony środowiska w regionie radomskim,
 • właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zastosowania miękkich materiałów: kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej,
 • nanokompozyty na bazie wybranych polimerów,
 • technologie termicznego przekształcania odpadów polimerowyh z optymalizacją zagospodarowania jego produktów,
 • badania w zakresie ekologii, technologii i testowania produktów kolagenowych,
 • trwałość kształtu wyrobów obuwniczych i odzieżowych w aspekcie konstukcji i wykorzystaniu materiałów.
 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną:

          WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH

 • Laboratorium Sensoryczne
 • Laboratorium Katedry Towaroznawstwa i Nauk o Jakości

  WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
   
 • Laboratorium Językowe

  WYDZIAŁ INFORMATYKI I MATEMATYKI

 • Laboratorium Komputerowe Zastosowań Matematyki
 • Laboratorium Dydaktyki Matematyki
 • Laboratorium Programowania
 • Laboratorium Sieci Komputerowych
 • Pracowania Projektowania i Grafiki Komputerowej

  WYDZIAŁ MATERIAŁOZNAWSTWA TECHNOLOGII I WZORNICTWA

  Katedra Chemii
 • Laboratorium Towaroznawstwa Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej
 • Pracownia Kosmetologii
 • Laboratorium Badań Fizykochemicznych
 • Laboratorium Technologii Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej
 • Laboratorium Chemii i Technologii Tłuszczów
 • Laboratorium Tribochemii

  Katedra Ochrony Środowiska
 • Laboratorium Analizy Śladowej
 • Laboratorium Procesów Membranowych
 • Laboratorium Odzysku Chromu
 • Laboratorium Kolagenu i Tłuszczów
 • Pracownia Chemii Żywienia

  Katedra Technologii Materiałów Organicznych
 • Laboratorium Badań Właściwości Tworzyw Sztucznych
 • Laboratorium Syntezy i Modyfikacji Polimerów
 • Laboratorium Technologii Chemicznej
 • Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii  

  Katedra Wzornictwa, Technologii Obuwia i Odzieży
 • Laboratorium Materiałoznawstwa  Obuwniczego i Odzieżowego
 • Laboratorium Technologii Odzieży
 • Laboratorium Technologii Obuwia i Realizacji Doświadczalnej
 • Pracownia Podometryczna
 • Pracownia Projektowania Obuwia
 • Pracownia Projektowania Odzieży

  WYDZIAŁ MECHANICZNY

  Instytut Budowy Maszyn
 • Laboratorium Analizy Termicznej
 • Laboratorium Inżynierii Powierzchni
 • Laboratorium Materiałoznawstwa
 • Laboratorium Technologii Materiałów
 • Laboratorium Teorii Mechanizmów I Maszyn
 • Laboratorium Tribologiczne I
 • Laboratorium Tribologiczne II
 • Laboratorium Miernictwa Warsztatowego
 • Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
 • Laboratorium Obróbki Skrawaniem

  Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
 • Powłok Ochronnych
 • Laboratorium Badań Zużycia Węzłów Tarcia
 • Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Produktów Naftowych
 • Laboratorium Analiz Instrumentalnych Produktów Naftowych
 • Laboratorium Badań Tribologicznych Materiałów Smarowych
 • Międzyzakładowe Laboratorium Badań Podstawowych Tłokowych Silników Spalinowych
 • Laboratorium Badań Geometrii Punktów Bazowych i Zawieszenia Pojazdu
 • Laboratorium Hamowni Podwoziowej
 • Laboratorium Bezpieczeństwa Samochodów
 • Laboratorium Diagnostyki Silnikowej
 • Laboratorium Podstaw Mechatroniki
 • Laboratorium Mechatroniki Silników Spalinowych
 • Laboratorium Mechatroniki Samochodowej
 • Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej w Samochodzie
 • Laboratorium Hamowni Podwoziowej

  Instytut 
  Mechaniki Stosowanej i Energetyki
 • Laboratorium Projektowania Zespołów 
 • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

  Katedra Fizyki
 • Laboratorium Badań Magnetyków
   

  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ 

 • Laboratorium Mikrobiologii
 • Pracownia Badania Wydolności Fizycznej i Składu Ciała
 • Pracownia Badania Stabilności Posturalnej Człowieka

  WYDZIAŁ SZTUKI
   
 • Laboratorium Rzeźby i Grafiki Warsztatowej

  WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI
   
 • Laboratorium Technologii Internetowych
 • Laboratorium Systemów Wizualizacji
 • Laboratorium Teorii Informacji
 • Laboratorium Komputerowych Systemów Sterowania
 • Laboratorium Systemów Sterowania Przemysłowego
 • Laboratorium Sieci Komputerowych
 • Laboratorium Automatyzacji Procesów
 • Laboratorium Automatyki i Robotyki
 • Laboratorium Podstaw Automatyki
 • Laboratorium Podstaw Techniki Pomiarowej
 • Laboratorium Przetworników Pomiarowych
 • Laboratorium Mechatroniki
 • Laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym
 • Laboratorium Elementów i Układów Sterowania Ruchem Kolejowym
 • Laboratorium Systemów Mikroprocesorowych oraz Laboratorium Układów Programowalnych
 • Laboratorium Teorii Automatów
 • Laboratorium Elementów i Układów WykonawczychLaboratorium Teorii Obwodów
 • Laboratorium Zabezpieczeń Elektroenergetycznych
 • Laboratorium Elektroenergetyki Przemysłowej
 • Laboratorium Układów Elektroizolacyjnych
 • Laboratorium Sterowania i Diagnostyki Układów Napędowych
 • Laboratorium Elektroenergetyki Przemysłowej
 • Laboratorium Aparatów i Urządzeń Elektrycznych
 • Laboratorium Maszyn Elektrycznych
 • Laboratorium Techniki Wysokich Napięć
 • Komputerowe Laboratorium Teorii Obwodów
 • Laboratorium Zabezpieczeń Elektroenergetycznych
 • Laboratorium Energoelektroniki Przemysłowej
 • Laboratorium Napędu Elektrycznego
 • Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu
 • Laboratorium Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich
 • Laboratorium Podstaw Eksploatacji Pojazdów
 • Laboratorium Jakości i Użytkowania Energii Elektrycznej
 • Laboratorium Inteligentnych Technologii Informacyjnych w Transporcie
 • Laboratorium Układów Programowalnych
 • Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
 • Laboratorium Telekomunikacji
 • Laboratorium Aparatury Diagnostycznej
 • Laboratorium Elektroniki
 • Laboratorium Inżynierii Ruchu
 • Laboratorium Ruchu Kolejowego
 • Laboratorium Niezawodności i Bezpieczeństwa w Transporcie
 • Laboratorium Badań Operacyjnych i Modelowania w Transporcie
 • Pracownia Badań Rynku Transportowego

 • Uczelnia współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi m.in. w: Niemczech, Francji, Rosji, Ukrainie, Litwie, Słowacji, Portugalii, Czechach, Szwecji.

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji