WYDZIAŁ
Władze Wydziału
Struktura Wydziału
Historia Wydziału
Aktualności
Uchwały Rady Wydziału (archiwum)
Strategia WMTiW 2015-2020
Pracownicy
Rada Programowa
Składy Wydziałowych Zespołów i Komisji
Logo wydziału (do pobrania)
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
NAUCZANIE ZDALNE
SESJA
OFERTY PRACY DLA ABSOLWENTÓW
 
 
 

Składy Wydziałowych Zespołów i Komisji   

WYDZIAŁ

 Składy Wydziałowych Zespołów i  Komisji

powołanych przez Dziekana na okres kadencji do 31 sierpnia 2024 r.

 

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych

·       dr hab. inż. Anita Białkowska, prof. UTH Rad. – przewodniczący Komisji,

·       prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska – członek Komisji,

·       dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. UTH Rad. – członek Komisji,

·       dr inż. Marzena Trojanowska – członek Komisji,

·       dr inż. Artur Seweryn – członek Komisji

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

·       dr hab. Aleksander Lotko, prof. UTH Rad., Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – przewodniczący Zespołu,

·       dr hab. Anita Bocho - Janiszewska, prof. UTH Rad.,

·       dr hab. nż. Magdalena Pażdzior, prof. UTH Rad.,

·       dr. inż. Marzena Trojanowska,

·       wakat - przedstawiciel doktorantów

·       wakat - przedstawiciel studentów.

 

Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów Kształcenia na Kierunku BHP

·       dr hab. inż. Paweł Religa, prof. UTH Rad., - przewodniczący Komisji,

·       dr hab. Małgorzata Lotko, prof. UTH Rad.,

·       dr  hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, prof. UTH Rad.,

·       dr inż. Artur Molik,

·       mgr inż. Grzegorz Szałas – przedstawiciel interesariuszy,

·       wakat - przedstawiciel studentów.

 

Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów Kształcenia na Kierunku Technologia Chemiczna

·       dr hab. inż. Anita Białkowska, prof. UTH Rad., - przewodnicząca Komisji,

·       dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad.,

·       dr hab. inż. Anna Małysa, prof. UTHRad.,

·       dr  inż. Artur Molik,

·       Klaudia Kurek – przedstawicielka studentów,

·       Ryszard Kubicki (SPOIWO Radom) – przedstawiciel interesariuszy.

 

Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów Kształcenia na Kierunku Towaroznawstwo

·       prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska, - przewodnicząca Komisji,

·       dr hab. Anita Bocho-Janiszewska, prof. UTH Rad.,

·       dr hab. inż. Bożena Borycka, prof. UTH Rad.,

·       dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. UTH Rad.,

·       prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski,

·       wakat - przedstawiciel studentów,

·       wakat - przedstawiciel interesariuszy. 
Copyright 2020 WICiT