Aktualności
O nas
Statut PTE
Władze
Rada Naukowa
Konferencje naukowe
Patronaty PTE o/Radom
Deklaracje członkowskie
Kontakt

Aktualności

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE
spotkanie SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 14:00 w sali 313 na Wydziale Ekonomii i Finansów UTH Radom ...
Publikacja: 2020-03-06
tlo
Spotkanie Członków PTE o/ Radom
Prezes Zarządu PTE o/Radom zaprasza na spotkanie członków Oddziału w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w sali 313 przy ul. Chrobrego 31. ...
Publikacja: 2020-01-11
tlo
Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji.
Zapraszamy do lektury monografii naukowej Dr hab. Jana Bednarczyka - Prezesa PTE o/Radom. Głównym celem książki jest weryfikacja ukształtowanego w latach 60. XX w. poglądu, że niska inflacja (a właściwie jej brak) może stworzyć w gospodarce rynkowej optymalne warunki dla długookresowego, stabilnego wzrostu gospodarczego przy pełnym zatrudnieniu czynników produkcji (pełnym wykorzystaniu zasobów pracy). Pogląd ten oznacza w praktyce, że kontrolując jedną tylko zmienną makroekonomiczną (wzrost poziomu cen), można wyeliminować większość problemów, z którymi okresowo borykają się gospodarki krajów uprzemysłowionych. Na podstawie tak zarysowanego celu sformułowano tezę, że potencjał polityki bezpośredniego celu inflacyjnego, traktującej utrzymywanie na niskim poziomie wskaźników inflacji jako głównego priorytetu polityki stabilizacyjnej, uległ wyczerpaniu i polityka ta powinna zostać zastąpiona przez nowe rozwiązania wspierające ożywienie i przeciwdziałające stagnacji gospodarczej, przy traktowaniu stabilizacji cen jako ważnego warunku uzupełniającego. Struktura pracy została podporządkowana realizacji tak założonego celu. ...
Publikacja: 2018-07-25
tlo
VII Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości
W dniu 5 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbył się VII Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości dla uczniów szkół średnich. ...
Publikacja: 2018-04-08
tlo
Sprawozdanie PTE o/Radom za 2017 rok
... ...
Publikacja: 2018-02-10
tlo
Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku. Strategie rynkowe banków spółdzielczych. Radom, 22.05.2018 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. Chcielibyśmy, aby stała się ona forum wymiany doświadczeń i poglądów oraz dyskusji nad zagadnieniami związanymi z rozwojem bankowości spółdzielczej. ...
Publikacja: 2018-01-03
tlo
Konferencja Naukowa nt. „Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku”
Konferencja Naukowa nt. „Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku” ...
Publikacja: 2017-12-19
tlo
VI Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości
VI Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości ...
Publikacja: 2017-12-19
tlo
Zebranie założycielskie PTE o/Radom
Zebranie założycielskie PTE o/Radom ...
Publikacja: 2017-12-19
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 1]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji