SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Informacje Oglne
Zespウ Zarzアdzajアcy Projektem
Harmonogram
Staソe
Zapytania Ofertowe
Aktualne Nabory
Ogウoszenia
Regulamin
Dokumenty do pobrania
Kontakt
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Aktualne Nabory   

Zintegrowany Program - WTEiI

 

 

 

Ogウoszenia o naborze na szkoleniaInformujemy o rozpocz鹹iu naboru na szkolenie dla pracowników Wydziaウu Transportu, Elektrotechniki i Informatyki w zakresie „praktycznej analizy i diagnostyki jakoカci zasilania analizatorami PQM firmy SONEL”.

Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z nast麪ujアcymi zagadnieniami:

 • diagnostyczne cechy analizatorów rodziny PQM-7xx firmy SONEL,
 • zaawansowane pomiary jakoカci energii elektrycznej oraz diagnostyka zaburze,
 • zaawansowane problemy jakoカci energii elektrycznej i diagnostyki zaburze – metodyka dziaウa,
 • warsztaty praktyczne z wykorzystaniem sprz黎u: PQM-707, 702, 703, 711, MPI-540.

Osoby zainteresowane udziaウem w szkoleniu proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 12.03.2021 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 


 

Informujemy o rozpocz鹹iu naboru  na 3 edycj szkole dla studentów 3 semestru II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika.

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „Eksploatacja urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „Instalator urzアdze fotowoltaicznych”,
 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 22.01.2021 r.

Szczegóウowe informacje

 Informujemy o rozpocz鹹iu naboru na szkolenie na 2 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek Transport i Logistyka (sem. 7).

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • bezpieczestwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID,
 • bezpieczestwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Regulamin ADR.

Osoby zainteresowane udziaウem w 2 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 15.01.2021 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 Informujemy o rozpocz鹹iu naboru na szkolenie dla pracowników WTEiI oraz WM w zakresie „Eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezb鹽nej wiedzy i umiej黎noカci wymaganych do obsウugi urzアdze i instalacji do 1kV. Na zakoczenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na カwiadectwo eksploatacji urzアdze elektrycznych kategorii E.

Osoby zainteresowane udziaウem w szkoleniu proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 06.11.2020 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 Informujemy o rozpocz鹹iu naboru na staソe zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport i Logistyka.

Osoby zainteresowane udziaウem w staソu zawodowym proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 30.09.2020 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 Informujemy o rozpocz鹹iu naboru na staソe zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektrotechnika.

Osoby zainteresowane udziaウem w staソu zawodowym proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 30.09.2020 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na 4 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „Eksploatacja urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Instalator urzアdze fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 4 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegóウowe informacje (pobierz)
 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i informatyki ogウasza nabór na 3 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „J黝yk Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegóウowe informacje
 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na 4 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Zasady realizacji przewozów w mi鹽zynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoシnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 4 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegóウowe informacje

 


Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza rekrutacj uzupeウniajアcア na 3 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 7).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „Eksploatacja urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Instalator urzアdze fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 25.10.2019 r. 
 Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 3 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „Eksploatacja urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Instalator urzアdze fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 06.06.2019 r.

Szczegóウowe informacje
 Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 3 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Zasady realizacji przewozów w mi鹽zynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoシnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 17.05.2019 r.

Szczegóウowe informacjeWydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 2 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „J黝yk Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 2 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 17.05.2019 r.

Szczegóウowe informacjeWydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na szkolenie dla pracowników Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki w zakresie LabViEW-1.

Tematyka szkolenia jest wprowadzeniem w カrodowisko oprogramowania graficznego LabVIEW, przedstawieniem jego moソliwoカci oraz podstawowej architektury aplikacji. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezb鹽nej do sprawnej pracy z LabVIEW, poznanie zasad tworzenia systemów akwizycji i rejestracji danych, sterowania urzアdze pomiarowych oraz analizy sygnaウów.

Osoby zainteresowane udziaウem w szkoleniu proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 27.03.2019 r.

Szczegóウowe informacjeWydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 2 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 5).

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Zasady realizacji przewozów w mi鹽zynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoシnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 2 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 23.11.2018 r.

Szczegóウowe informacjeWydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 2 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 5).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „Eksploatacja urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Instalator urzアdze fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 2 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 09.11.2018 r.
Szczegóウowe informacje
 


 
Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 1 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 7).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „Eksploatacja urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”
 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”
 • "Instalator urzアdze fotowoltaicznych"

Osoby zainteresowane udziaウem w 1 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 02.10.2018 r.
Szczegóウowe informacje
 Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór naszkolenie dla pracowników WTiE w zakresie Eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV.
Zainteresowani udziaウem w szkoleniu pracownicy WTiE proszeni sア o zウoソenie Wniosku o udziaウ w szkoleniu/studiach podyplomowych w Biurze Projektu WTiE (pok. 142) do 10.07.2018 r. do godziny 12.00.
Szczegóウowe informacje
 


Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na studia podyplomowe dla pracowników WTiE w zakresie:


Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na studia podyplomowe dla pracowników WTiE w zakresie:

 • Transport i spedycja,
 • Zarzadzanie miastem i polityka miejska.

Zainteresowani udziaウem w studiach podyplomowych pracownicy WTiE proszeni sア o zウoソenie Wniosku o udziaウ w szkoleniu/studiach podyplomowych w Biurze Projektu WTiE (pok. 142) do 10.07.2018 r. do godziny 12.00.
Szczegóウowe informacje
 


 
Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 1 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 6).
Osoby zainteresowane udziaウem w 1 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu (pok. 142) do 10.07.2018 r.
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 •  „ABC przedsi鹵iorczoカci”
 • „Zasady realizacji przewozów w mi鹽zynarodowej kolejowej komunikacji towarów – SMGS”
 • „Przewoシnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”

Szczegóウowe informacje

  


 

 Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na szkolenie dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu J黝yka Angielskiego w Turystyce „English for Tourism”. Termin szkolenia 18 – 27. 06.2018 r.
Szczegóウowe informacje 
Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na szkolenie dla studentów I roku II-go stopnia kierunku Elektrotechnika z zakresu Eksploatacji urzアdze instalacji i sieci elektrycznych do 1kV. Termin szkolenia 18 – 20. 06.2018 r.
Szczegóウowe informacje  
Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na szkolenie dla studentów I roku II-go stopnia kierunku Transport i Logistyka z zakresu Bezpieczestwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych - Regulamin RID. Termin szkolenia 18 – 27. 06.2018 r.
Szczegóウowe informacje 

 

  
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki