SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Informacje Oglne
Zespウ Zarzアdzajアcy Projektem
Harmonogram
Staソe
Zapytania Ofertowe
Aktualne Nabory
Ogウoszenia
Regulamin
Dokumenty do pobrania
Kontakt
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Ogウoszenia   

Zintegrowany Program - WTEiI

 


15.03.2021

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  - szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie „przewoシnika transportem drogowym osób i rzeczy”.

W dniach: 16-18.03.2021 studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka odb鹽zie si szkolenie z zakresu „przewoシnika transportem drogowym osób i rzeczy”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowych i mi鹽zynarodowych przepisów dotyczアcych przewozu drogowego osób i rzeczy.

Szkolenie koczy si certyfikowanym egzaminem z zakresu nabytej wiedzy i umiej黎noカci.

Uwaga: Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu, Elektrotechniki i informatyki UTH Rad. (ul. Malczewskiego 29) w auli A-5.

Pierwsze zaj鹹ia rozpoczynajア si 16.03.2021 r. o godzinie 15.00.

Szczegóウowe informacje
 


16.02.2021

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 - szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie „BEZPIECZEムSTWA PRZEWOZU KOLEJOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – Regulamin RID”.

W dniach: 16-18.02. 2021 r. oraz 23-25.02.2021 r. dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka odb鹽zie si szkolenie z zakresu „BEZPIECZEムSTWA PRZEWOZU KOLEJOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – Regulamin RID”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami w zakresie krajowych i mi鹽zynarodowych przepisów dotyczアcych przewozu kolejア towarów niebezpiecznych Uwaga: Szkolenie odbywa si w aplikacji Teams.

Pierwsze zaj鹹ia rozpoczynajア si 16.02.2021 r. o godzinie 16.00.

Szczegóウowe informacje
 


01.02.2021 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 - szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie „BEZPIECZEムSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – Regulamin ADR”.

W dniach: 2-4.02 oraz 9-11.02.2021 r. dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka odb鹽zie si szkolenie z zakresu „BEZPIECZEムSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – Regulamin ADR”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami w zakresie krajowych i mi鹽zynarodowych przepisów dotyczアcych przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Uwaga: Szkolenie odbywa si w aplikacji Teams. Pierwsze zaj鹹ia rozpoczynajア si 02.02.2021 r. o godzinie 16.00.

Szczegóウowe informacje
 


19.01.2021 r.

Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na 3 edycj szkole dla studentów 3 semestru II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika.

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „Eksploatacja urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „Instalator urzアdze fotowoltaicznych”,
 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 2 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 22.01.2021 r.

Szczegóウowe informacje
 


18.01.2021

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  - szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie „ABC Przedsi鹵iorczoカci”.

W dniach: 18÷22.01.2021 r. dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka odb鹽zie si szkolenie z zakresu „ABC Przedsi鹵iorczoカci”.

Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia dziaウalnoカci gospodarczej,
 • zasad planowania i zarzアdzania projektami gospodarczymi.

Uwaga: Szkolenie odbywa si w aplikacji Teams. Pierwsze zaj鹹ia rozpoczynajア si 18.01.2021 r. o godzinie 15.00.

Szczegóウowe informacje
 


11.01.2021 r.

Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na 2 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek Transport i Logistyka (sem. 7).

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach: 

 • bezpieczestwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID,
 • bezpieczestwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Regulamin ADR.

Osoby zainteresowane udziaウem w 2 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 15.01.2021 r.

Szczegóウowe informacje
 


07.12.2020 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenia

W dniach 07-10.12.2020 r. w formie zdalnej odb鹽zie si szkolenie dla studentów WTEiI kierunku Transport i Logistyka (edycja 4 i 5) w zakresie kompetencji zawodowych dotyczアcych zasad przewozu ウadunków w kolejowej komunikacji mi鹽zynarodowej SMGS.

Szczegóウowe informacje
 


 20.11.2020 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla pracowników w zakresie Eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV.

W dniach  23-26.11.2020 r. w formie zdalnej odb鹽zie si szkolenie dla pracowników WTEiI oraz WM w zakresie „Eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”

Uczestnicy szkolenia zdob鹽ア wiedz i umiej黎noカci wymagane do obsウugi urzアdze  i instalacji do 1kV.

Na zakoczenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na カwiadectwo eksploatacji urzアdze elektrycznych kategorii E.

Szczegóウowe informacje
 


13.07.2020 r.

Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na staソe zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport i Logistyka.

Osoby zainteresowane udziaウem w staソu zawodowym proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 30.09.2020 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 


13.07.2020 r.

Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na staソe zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektrotechnika.

Osoby zainteresowane udziaウem w staソu zawodowym proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 30.09.2020 r.

Szczegóウowe informacje


Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 


18.06.2020 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie zasad realizacji mi鹽zynarodowych kolejowych przewozów ウadunków.

W dniach 22-26 czerwca 2020 roku w ramach czwartej edycji szkole dla studentów 1 stopnia kierunku Elektrotechnika odb鹽zie si szkolenie w zakresie eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E.

Uczestnicy szkolenia zdob鹽ア wiedz i umiej黎noカci wymagane do obsウugi urzアdze i instalacji do 1kV. Na zakoczenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na カwiadectwo eksploatacji urzアdze elektrycznych kategorii E.

Uwaga: Szkolenie odbywa si za poカrednictwem aplikacji Microsoft Teams w godzinach 11.00-15.00.

Szczegóウowe informacje (pobierz)
 


15.06.2020 r.

Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na staソe zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja.

Osoby zainteresowane udziaウem w staソu zawodowym proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 03.07.2020 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 


05.06.2020 r.

Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na 4 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „Eksploatacja urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Instalator urzアdze fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegóウowe informacje (pobierz)
 


 04.06.2020 r.

Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na 3 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „J黝yk Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 10.06.2020 r.

Szczegóウowe informacje (pobierz)


04.06.2020 r.

Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogウasza nabór na 4 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4).

Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Zasady realizacji przewozów w mi鹽zynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoシnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegóウowe informacje (pobierz)
 


10.03.2020 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie zasad realizacji mi鹽zynarodowych kolejowych przewozów ウadunków.

Informujemy, ソe w dniu 11 marca 2019 roku rozpoczyna si w ramach trzeciej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka szkolenie w zakresie zasad realizacji mi鹽zynarodowych kolejowych przewozów ウadunków.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie zasad organizacji i realizacji przewozu ウadunków transportem kolejowym w komunikacji mi鹽zynarodowej.
 

Uwaga:
Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTHRad. w sali 130.

Szczegóウowe informacje
 


17.01.2020 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E – 3 edycja – 2 grupa.

Informujemy, ソe w dniach 20-23.01.2020 r. odb鹽zie si w ramach trzeciej edycji szkole (2 grupa) dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E.

Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiej黎noカci praktycznych wymaganych  do obsウugi urzアdze i instalacji elektrycznych do 1kV.

Na zakoczenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na カwiadectwo eksploatacji urzアdze elektrycznych kategorii E..

Uwaga:
Szkolenie odbywa si w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziaウ Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110. Szkolenie rozpoczyna si o godzinie 15.00.

Szczegóウowe informacje
 


07.01.2020 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie instalacji urzアdze fotowoltaicznych – 3 edycja – 2 grupa.

Informujemy, ソe w dniach 8-17.01.2020 r. odb鹽zie si w ramach trzeciej edycji szkole (2 grupa) dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie instalacji urzアdze fotowoltaicznych.

Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiej黎noカci praktycznych pozwalajアcych na samodzielnア dziaウalnoカ w zakresie instalacji シródeウ fotowoltaicznych wraz z ich integracjア z sieciア energetycznア. Szkolenie zakoczy si egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówkア Urz鹽u Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga:
Szkolenie odbywa si w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziaウ Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110.

Szczegóウowe informacje


11.12.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie instalacji urzアdze fotowoltaicznych – 3 edycja.

Informujemy, ソe w dniach 11-20.12.2019 r. odb鹽zie si w ramach trzeciej edycji szkole (1 grupa) dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie instalacji urzアdze fotowoltaicznych.

Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiej黎noカci praktycznych pozwalajアcych na samodzielnア dziaウalnoカ w zakresie instalacji シródeウ fotowoltaicznych wraz z ich integracjア z sieciア energetycznア.
Szkolenie zakoczy si egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówkア Urz鹽u Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga:
Szkolenie odbywa si w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziaウ Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110.|

Szczegóウowe informacje
 


29.11.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 szkolenie w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci.

Informujemy, ソe w dniach 2 i 3 grudnia 2019 r. w sali 130 lub 137 rozpocznア si w ramach kolejnych edycji szkole dla studentów Wydziaウu Transportu, Elektrotechniki i Informatyki pierwsze zaj鹹ia szkoleniowe.

Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

  • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia dziaウalnoカci gospodarczej,
  • zasad planowania i zarzアdzania projektami gospodarczymi,
  • przygotowania biznes planu,
  • wyboru form rozlicze podatkowych oraz z ZUS.

Kaソdy z uczestników projektu pt. „Zintegrowany Program UTHRad.”, moソe wybra jeden z terminów pierwszych zaj. Pozostaウe terminy zostanア uzgodnione z osobami prowadzアcymi szkolenie.

Szkolenie w dniu 2.12.2019 r. rozpocznie si o godzinie 13:30.
Szkolenie w dniu 3.12.2019 r. rozpocznie si o godzinie 12:30.

Szczegóウowe informacje
 


18.11.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu przewodnika terenowego po Mazowszu -2 edycja.

Informujemy, ソe w dniu 18 listopada 2019 roku rozpoczyna si w ramach drugiej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie z zakresu przewodnika terenowego po Mazowszu.

Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczアcymi: charakterystyki geograficznej regionu, historii, kultury, sztuki regionu, カrodowiska przyrodniczego, zagospodarowania turystycznego regionu oraz metodyki i techniki prowadzenia wycieczek.

Uwaga:
Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Rad. w sali 130/139. Pierwsze zaj鹹ia rozpocznア si o godzinie 11.30. Terminy kolejnych zaj zostanア podane po uzgodnieniu z osobami prowadzアcymi szkolenie.

Szczegóウowe informacje
 


06.11.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu rezydenta turystycznego -2 edycja.

Informujemy, ソe w dniu 6 listopada 2019 roku rozpoczyna si w ramach drugiej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie z zakresu rezydenta turystycznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zada rezydenta turystycznego ze szczególnym uwzgl鹽nieniem specyfiki realizacji rezydentury przy obsウudze wyjazdów do Ziemi ヲwi黎ej.

Uwaga:
Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Rad., przy ul. Malczewskiego 29, w sali 130. Pierwsze zaj鹹ia rozpocznア si o godzinie 14.45. Terminy kolejnych zaj zostanア podane po uzgodnieniu z osobami prowadzアcymi szkolenie.

Szczegóウowe informacje
  


  15.06.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  -  szkolenie dla studentów WTiE kierunku Elektrotechnika w zakresie  „Eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”.

W dniach 24÷27.06.2019 r., w ramach trzeciej edycji szkole dla studentów WTiE kierunku Elektrotechnika odb鹽zie si szkolenie w zakresie „Eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”.

Szczewgóウowe informacje

Uwaga: Szkolenie odbywa si w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziaウ Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1.
 


 15.06.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  -  szkolenie dla studentów WTiE kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie  „J黝yk Angielski w Turystyce” - „English for Tourism”.

W dniach 24÷27.06.2019 r., w ramach trzeciej edycji szkole dla studentów WTiE kierunku Turystyka i Rekreacja odb鹽zie si szkolenie w zakresie „J黝yk Angielski w Turystyce” - „English for Tourism”.

Szczewgóウowe informacje

Uwaga: Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. (ul. Malczewskiego 29) w sali 130.
 


15.06.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  -  szkolenie dla studentów WTiE kierunku Transport i Logistyka w zakresie  „Przewoシnika transportem drogowym osób i rzeczy”.

W dniach 27÷29.06.2019 r., w ramach trzeciej edycji szkole dla studentów WTiE kierunku Transport i Logistyka odb鹽zie si szkolenie w zakresie „Przewoシnika transportem drogowym osób i rzeczy”.

Szczewgóウowe informacje

Uwaga: Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. (ul. Malczewskiego 29) w sali 130.
 


29.05.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  - nabór na 3 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).

Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 3 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

  • „Eksploatacja urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
  • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
  • „Instalator urzアdze fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 06.06.2019 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 


 10.05.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  - nabór na 3 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka

Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 3 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

  • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
  • „Zasady realizacji przewozów w mi鹽zynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
  • „Przewoシnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 3 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 17.05.2019 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 


 10.05.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 - nabór na 2 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja.

Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki ogウasza nabór na 2 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

  • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
  • „J黝yk Angielski w Turystyce”,
  • „Rezydenta turystycznego”,
  • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 2 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 17.05.2019 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania


20.03.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 - nabór na szkolenie dla pracowników WTiE w zakresie LabViEW-1

Informujemy o rozpocz鹹iu naboru na szkolenie dla pracowników Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki w zakresie LabViEW-1. Tematyka szkolenia jest wprowadzeniem w カrodowisko oprogramowania graficznego LabVIEW, przedstawieniem jego moソliwoカci oraz podstawowej architektury aplikacji.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezb鹽nej do sprawnej pracy z LabVIEW, poznanie zasad tworzenia systemów akwizycji i rejestracji danych, sterowania urzアdze pomiarowych oraz analizy sygnaウów.

Osoby zainteresowane udziaウem w szkoleniu proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 27.03.2019 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania
 


01.02.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie instalacji urzアdze fotowoltaicznych – 1 edycja.

Informujemy, ソe w dniach 11-14.02.2019 r. oraz 18-21.02.2019 r. odb鹽zie si w ramach pierwszej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie instalacji urzアdze fotowoltaicznych.

Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiej黎noカci praktycznych pozwalajアcych na samodzielnア dziaウalnoカ w zakresie instalacji シródeウ fotowoltaicznych wraz z ich integracjア z sieciア energetycznア.

Szkolenie zakoczy si egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówkア Urz鹽u Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga: Szkolenie odbywa si w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziaウ Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110.

Szczegóウowe informacje
 


01.02.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie instalacji urzアdze fotowoltaicznych – 2 edycja.

Informujemy, ソe w dniach 25-28.02.2019 r. oraz 4-6.03 i, 8.03.2019 r. odb鹽zie si w ramach drugiej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie instalacji urzアdze fotowoltaicznych.

Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiej黎noカci praktycznych pozwalajアcych na samodzielnア dziaウalnoカ w zakresie instalacji シródeウ fotowoltaicznych wraz z ich integracjア z sieciア energetycznア.

Szkolenie zakoczy si egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówkア Urz鹽u Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga: Szkolenie odbywa si w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziaウ Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110.

Szczegóウowe informacje
 


16.01.2019 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu rezydenta turystycznego.

Informujemy, ソe w dniach 22, 24, 29, 31 stycznia 2019 roku odb鹽zie si w ramach pierwszej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie z zakresu rezydenta turystycznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zada rezydenta turystycznego ze szczególnym uwzgl鹽nieniem specyfiki realizacji rezydentury przy obsウudze wyjazdów do Ziemi ヲwi黎ej.

Uwaga: Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. w sali 130.

Szczegóウowe informacje
 


16.01.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie zasad realizacji mi鹽zynarodowych kolejowych przewozów ウadunków.

Informujemy, ソe w dniu 17 stycznia 2019 r. rozpoczyna si w ramach pierwszej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka szkolenie w zakresie zasad realizacji mi鹽zynarodowych kolejowych przewozów ウadunków.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie zasad organizacji i realizacji przewozu ウadunków transportem kolejowym w komunikacji mi鹽zynarodowej.

Uwaga: Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegóウowe informacje
 


01.12.2018 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie przewodnika terenowego po Mazowszu.

Informujemy, ソe w dniu 6 grudnia 2018 r. rozpoczyna si w ramach pierwszej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie w zakresie przewodnika terenowego po Mazowszu.

Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z nast麪ujアcymi zagadnieniami:

 1. Charakterystyka geograficzna regionu
 2. Historia regionu Mazowsza na tle historii Polski
 3. Kultura i sztuka regionu
 4. Etnografia regionu Mazowsza
 5. ヲrodowisko przyrodnicze regionu
 6. Zagospodarowanie turystyczne regionu
 7. Terenoznawstwo i topografia
 8. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek .

Uwaga: Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegóウowe informacje
 


29.11.2018 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie przewoシnika transportem drogowym osób i rzeczy.

Informujemy, ソe w dniach 7-9.12.2018 r. odb鹽zie si w ramach pierwszej i drugiej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka szkolenie w zakresie przewoシnika transportem drogowym osób i rzeczy.

Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • prawo cywilne, handlowe, podatkowe, socjalne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • dziaウalnoカ gospodarcza i zarzアdzanie finansami przedsi鹵iorstwa w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • dost麪 do rynku w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • normy techniczne i techniczne aspekty dziaウalnoカci w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • bezpieczestwo drogowe w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób.

Uwaga: Szkolenie w dniach odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegóウowe informacje
 


29.11.2018 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E

Pierwsza Edycja (semestr 7)
Informujemy, ソe w dniach 3-6.12.2018 r odb鹽zie si w ramach pierwszej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E.

Uczestnicy szkolenia zdob鹽ア wiedz i umiej黎noカci wymagane do obsウugi urzアdze i instalacji do 1kV.

Na zakoczenie kaソdej edycji szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na カwiadectwo eksploatacji urzアdze elektrycznych kategorii E.

Uwaga: Szkolenie odbywa si w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziaウ Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1

Szczegóウowe informacje
 


29.11.2018 r.

Druga Edycja (semestr 5)
Informujemy, ソe w dniach 10-13.12.2018 r odb鹽zie si w ramach drugiej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie eksploatacji urzアdze elektrycznych do 1 kV – kategoria E.

Uczestnicy szkolenia zdob鹽ア wiedz i umiej黎noカci wymagane do obsウugi urzアdze i instalacji do 1kV.

Na zakoczenie kaソdej edycji szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na カwiadectwo eksploatacji urzアdze elektrycznych kategorii E.

Uwaga: Szkolenie odbywa si w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziaウ Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1

Szczegóウowe informacje
 27.11.2018

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci

Informujemy, ソe w dniach 29-30.11.2018 r. oraz 6-8.12.2018 r. odb鹽zie si w ramach pierwszej i drugiej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci.

Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia dziaウalnoカci gospodarczej,
 • zasad planowania i zarzアdzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozlicze podatkowych oraz z ZUS.

Uwaga: Szkolenie w dniach odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegóウowe informacje
 27.11.2018

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 - szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci

Informujemy, ソe w dniach 29-30.11.2018 r. oraz 6-8.12.2018 r. odb鹽zie si w ramach pierwszej i drugiej edycji szkole dla studentów I stopnia kierunku Transport szkolenie w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci.
Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia dziaウalnoカci gospodarczej,
 • zasad planowania i zarzアdzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozlicze podatkowych oraz z ZUS.

Uwaga: Szkolenie w dniach odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegóウowe informacje
 22.11.2018

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 - szkolenie w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport

Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki informuje, ソe w dniach: 24-27.11.2018 r. oraz 01-02.12.2018 r. w ramach pierwszej edycji szkole dla studentów II stopnia kierunku Transport i Logistyka odb鹽zie si szkolenie w zakresie: transportu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowych i mi鹽zynarodowych przepisów dotyczアcych przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Szkolenie koczy si certyfikowanym egzaminem z zakresu nabytej wiedzy i umiej黎noカci.

Uwaga: Szkolenie odbywa si w budynku Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegóウowe informacje
 


15.11.2018 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 - nabór na 2 edycj szkole dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka

Informujemy o rozpocz鹹iu naboru do drugiej edycji szkole dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport i Logistyka.
Edycja szkole obejmowaウa b鹽zie udziaウ w nast麪ujアcych szkoleniach:

 • „ABC przedsi鹵iorczoカci”,
 • „Zasady realizacji przewozów w mi鹽zynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoシnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziaウem w 2 edycji szkole proszone sア o zウoソenie wymaganych dokumentów osobiカcie do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 23.11.2018 r.

Szczegóウowe informacje

Wymagane dokumenty moソna pobra w zakウadce „Dokumenty do pobrania

 


07.11.2018 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów II stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci

Informujemy, ソe w dniach 8, 15, 22, 29.11.2018 r. oraz 6.12.2018 r. w Sali 130 odb鹽zie si w ramach pierwszej edycji szkole dla studentów II stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci.
Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia dziaウalnoカci gospodarczej,
 • zasad planowania i zarzアdzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozlicze podatkowych oraz z ZUS.

Ogウoszenie w zaウアczniku. (pobierz)


„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci

Informujemy, ソe w dniach 8, 15, 22, 29.11.2018 r. oraz 6.12.2018 r. w sali 130 odb鹽zie si w ramach pierwszej edycji szkole dla studentów II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci.
Celem szkolenia jest zapoznanie sウuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia dziaウalnoカci gospodarczej,
 • zasad planowania i zarzアdzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozlicze podatkowych oraz z ZUS.

Ogウoszenie w zaウアczniku. (pobierz)
 


22.10.2018 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów II stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie ABC Przedsi鹵iorczoカci

Informujemy, ソe w dniach 24-26.10.201

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki