Українська
English
E-LEARNING
SESJA LATO 2019|2020
Nasi interesariusze
PLAN ZAJĘĆ
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2020
Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Sztuki
2 MABAU

SALON ZIMOWY 2020

WolnyLista osób oraz liczba prac zakwalifikowanych do wystawy 46 Salon ZimowyLista osób oraz liczba prac zakwalifikowanych do wystawy 46 Salon Zimowy

Protokół OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE SZTUKI, 46 SALON ZIMOWY 

 

Uwaga!

Podsumowanie 46 Salonu Zimowego, w związku z obowiązującym ograniczeniami epidemicznymi,
zostaje przeniesione z dnia 13 grudnia 2020 r. na termin późniejszy.
Wystawa towarzysząca wydarzeniu będzie miała miejsce
w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu.
Termin wernisażu podany zostanie wkrótce.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE SZTUKI, 46 SALON ZIMOWY  

 

Patronat Honorowy:

 

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prezydent Miasta Radomia
 • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Komitet Honorowy:

 • Prezes Firmy Konrem-Met
 • Prezes Firmy Siro w Radomiu
 • Prezes Firmy Masarskiej Krawczyk
 • Wojciech Janik

 

Organizatorzy:

 

 • Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki pARTja w Radomiu
 • Współorganizatorzy:
 • Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”
 • Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
 • Okręg Radomski ZPAP

 

Kurator wystawy:

 • Andrzej Markiewicz

 

Patronat medialny:

 • Gazeta Wyborcza, TV Dami

 

Cel wystawy:

Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki „pARTja” zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki - 46 Salon Zimowy - która odbędzie się w Radomiu. Pragniemy przypomnieć, iż wystawa ta jest najstarszą wystawą w Polsce. Pierwsza miała miejsce w grudniu 1945r. Zaledwie niecałe pół roku po odzyskaniu niepodległości organizowali ją ludzie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełni nadziei, że kultura i sztuka, która przetrwała czas okupacji, będzie służyła społeczeństwu. Kolejne wystawy, a było ich 45, miały różny wymiar i charakter, ale zawsze służyły promocji polskiej sztuki. W wystawach tych uczestniczyli najwybitniejsi twórcy polscy, tacy jak Magdalena Abakanowicz, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Fijałkowski, Józef Gielniak, Czesław Rzepiński, Stefan Gierowski, Alfons Karny, Jan Lebenstein, Zbigniew Lutomski, Tymon Niesiołowski, Teresa Pągowska, Adam Myjak.

Organizatorzy Salonu pomni chlubnych tradycji związanych z tą wystawą, zwracają się do szerokiego kręgu Twórców o nadesłanie na nową edycję Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 46 Salon Zimowy swoich najwartościowszych dzieł, które pozwolą na określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych z dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Ogólnopolski Salon Zimowy jest imprezą o charakterze konkursowym, adresowaną do wszystkich artystów, którzy nadeślą swoje prace i zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

2. Autor może nadesłać na Salon maksymalnie trzy prace z dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba. Maksymalne wymiary: prac płaskich-przekątna 2,00 m, rzeźbiarskich około 100x50x50 cm. Wysyłać należy prace powstałe w ostatnich dwóch latach, dotychczas nie prezentowanych na wystawach o charakterze konkursowym.

3. Każda praca nadesłana na Salon powinna być na odwrocie podpisana, korzystając z druków wyciętych z kart uczestnictwa.

4. Wraz z pracami należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa, notę biograficzną (1/2 formatu A4, wielkość znaków 12 p.) z reprodukcjami prac w formie elektronicznej (*JPG, 300DPI), zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kopię poświadczenia wpłaty. UWAGA! Karta uczestnictwa oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być podpisana przez autora prac, a podpisanie karty równoznaczne jest z przyjęciem warunków uczestnictwa.

5. Opłatę za udział w Salonie w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto organizatora: Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki pARTja w Radomiu BNP PARIBAS 66175011100000000026667143

6. Autorzy przesyłają starannie opakowane prace na koszt własny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane w czasie przesyłki.

7. Prace odsyłane będą na koszt autora. Organizatorzy nie ubezpieczają prac ani nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki zwrotnej, powstałe podczas transportu.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo imiennego zapraszania artystów do udziału w wystawie.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w prasie, TV oraz wykonania dokumentacji w formie katalogu, video bądź biuletynu, bez uiszczania autorom honorariów.

10. Każdy z Autorów biorących udział w wystawie otrzyma egzemplarz katalogu.

 

Czas i miejsce wystawy:

Salon Zimowy zostanie otwarty (druga niedziela grudnia 2020 r. o godz. 12.00) w salach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

 

Terminy/adresy:

Prace na Salon należy nadsyłać w terminie od 15.08 2020 r. do 02.11 2020 r. Liczy się data stempla, na adres: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 26 – 600 Radom, ul. Mikołaja Kopernika 1

W ciągu 14 dni od końcowego terminu przyjmowania prac zbierze się jury powołane przez organizatorów, które dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna nagrody.

Prace nagrodzone nagrodami fundowanymi przechodzą na własność fundatora.

Prace zostaną odesłane do Autorów w ciągu 3 miesięcy od zakończenia wystawy.

 

Jury:

 • W skład jury wejdą: artyści plastycy, krytycy sztuki, przedstawiciele organizatora.

 

Nagrody:

Jury przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix – Nagrodę Marszałeka Województwa Mazowieckiego – 10 000 zł,
 • Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia – 6000 zł,
 • Nagrodę fundowaną przez Prezesa Firmy Konrem-Met – 5000 zł,
 • Nagrodę fundowaną przez Wojciech Janika – 4000 zł,
 • Nagrodę fundowaną przez Prezesa Firmy Masarskiej Krawczyk – 3000 zł,
 • Nagrodę fundowaną przez Prezesa Firmy Siro – 3000 zł,
 • oraz wyróżnienie - 1500 zł,

a także Nagroda Dziekana Wydziału Sztuki – wystawa indywidualna w Galerii Akademickiej

i wyróżnienia honorowe.

 

 

 

Wszystkie pytania dotyczące Salonu Zimowego można kierować do kuratora:

Andrzej Markiewicz, Wydział Sztuki UTH – Radom tel. +48 48 361 78 54 lub 75; 600 939 758; e-mail: amarkiewicz@autograf.pl

 

 

Do pobrania: 
m@d design