Aktualności
O projekcie
Staże zawodowe
Szkolenia
Dokumenty do pobrania
Harmonogram zajęć
Zapytania ofertowe
Kontakt

Aktualności    

Informuję, iż szkolenia specjalistyczne będą się odbywały na Wydziale Mechanicznym, w sali 35 w budynku Katedry Pojazdów Samochodowych, przy ul. Chrobrego 45 w poniższych terminach:

- "Wycena wartości pojazdów i ich pozostałości" - 19.11.2021 r.

- "Wycena kosztów napraw samochodów w wypadkach drogowych" - 25-26.11.2021 r.

- "Symulacja ruchu samochodu do wspomagania rekonstukcji wypadków drogowych" - 13-14.01.2022 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenci, którzy pragną zmienić miejsce odbywania stażu w 3 etapie,  proszeni są o wypełnienie "Wniosku o zmianę miejsca odbywania stażu" i dostarczenie go w terminie 13- 17.09.2021 r. do Koordynatora Projektu dr inż. Ireneusz Jędry

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni studenci/tki, w związku z zakończeniem w dniu 31.01.2020 r. (1 etapu realizacji staży zawodowych), osoby zainteresowane zmianą miejsca stażu zawodowego proszone są o złożenie w terminie do dnia 08 stycznia 2021 r.  wniosku o zmianę miejsca odbywania stażu zawodowego w okresie od 01.02.2021 r. do 30.09.2021 r. (2 etap) oraz oświadczenie pracodawcy o przyjęciu studenta na staż(Zał. nr 3 do Regulaminu płatnych staży zawodowych). Dokumenty dostępne również w zakładce do pobrania - ZAD.4.

w/w dokumenty wraz z podpisem Koordynatora Projektu należy złożyć do dnia 08.01.2021 r. do Biura Projektu na adres 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 126 lub przesłać e-mail: studiadualne@uthrad.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, iż kurs z języka angielskiego z Panią Małgorzatą Tatar prowadzony będzie zdalnie w terminie od 12.10.2020 r. do 29.01.2021 r.

- zajęcia dla gr. 1 w wymiarze 30 godz. prowadzone będą w poniedziałek godz. 18.00 - 18.45 i wtorek godz. 18.30 - 19.15

- zajęcia dla gr. 2 w wymiarze 30 godz. prowadzone bedą we wtorek godz. 17.00 - 18.30

Szczegółowy plan kursu dostępny w zakładce Harmonogram zajęć.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, iż rekrutacja na staż zawodowy prowadzona będzie w terminie od 29.05.2020 r. do 10.06.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakłdce do pobrania. 

Formularz zgłoszeniowy w płatnym stażu zawodowym,

Oświadczenie kandydata/tki o statusie na rynku pracy, 

Arkusz wyboru firm przez studenta/tkę,

CV kandydata/tki

w/w dokumenty należy złożyć do dnia 10.06.2020 r. do Biura Projektu na adres 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 126 lub przesłać e-mail: studiadualne@uthrad.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym naborze pracodawców związanych z branżą motoryzacyjną oraz pośrednio lub bezpośrednio z ruchem drogowym do realizacji staży zawodowych dla studentów Wydziału Mechanicznego UTH Rad., pierwszego stopnia studiów na kierunku „Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym” i zapewnienie Stażystom/kom warunków do zapoznania się w warunkach praktycznych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:   www.bip.uniwersytetradom.pl w zakładce Inne ogłoszenia


Formularz zgłoszenia wraz z zał. 1-3 należy złożyć do Biura Projektu na adres 26-600 Radom,  ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 126 lub przesłać e-mail: studiadualne@uthrad.pl w terminie od 04.05.2020 r. do 20 maja 2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koordynator projektu ogłasza nabór na wizyty studyjne w przedsiebiorstwach kształcenia praktycznego. Termin składania dokumentów do 26.02.2020 r.  Formularz zgłoszenia dostepny jest w zkładce dokumenty do pobrania.

Harmonogram wizyt studyjnych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, iż rekrutacja uczestników do projektu zostaje przedłużona do dnia 24.02.2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, iż rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w terminie od 13.01.2020 r. do 20.01.2020 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest w zakładce dokumenty do pobrania. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                            
        
REKRUTACJA TRWA !!!

http://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/samochody_i_bezpieczenstwo_w_transporcie_drogowym

 

 

Copyright 1998-2019 Ośrodek Informatyki i Promocji