Marek Guz    

Dr hab. Marek Guz, prof. UTH Rad. Ur. 24.09.1952 w Łodzi.

guzmarek52@gmail.com

W latach 1971-1975 studiował na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. W roku 1976 uzyskał dyplom magisterski operatora filmowego, zrealizowany pod opieką prof. Kazimierza Konrada i prof. Ireneusza Pierzgalskiego.

Uprawia fotografię reklamową oraz artystyczną. Zrealizował 7 wystaw indywidualnych, brał udział w 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Słowacja, Czechy, Litwa, Ukraina, Polska). Przez 10 lat pracował na macierzystej uczelni, począwszy od stanowiska asystenta aż do otrzymania kwalifikacji I stopnia (doktorat). Od roku 1984 jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1988-2016 prowadził Pracownię Fotografii, a później Pracownię Nowych Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Od roku 1996 prowadzi Pracownię Fotografii i Video na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Posiada kwalifikacje II stopnia uzyskane w ASP w Łodzi w dziedzinie sztuk plastycznych w specjalności fotografia. Jest zatrudniony UTH Radom na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych. czytaj dalej..

 liczniki odwiedzin