Zbigniew Kamienski    

Prof. dr hab.Stanisław Zbigniew Kamieński Ur. 23.05.1951 r. w Radomiu

kamienski@kamienski.eu

Studia: Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie w latach 1970-75. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Litografii (prowadzonej wówczas przez doc. Mariana Rojewskiego) na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, 1975. Uprawia: grafikę (do 1985), rysunek, malarstwo, zajmuje się plakatem i fotografią. W latach 1991-2003 brał udział w międzynarodowych plenerach dla artystów posługujących się językiem geometrii w Okunince i Orońsku. Zorganizował ponad 40 wystaw indywidualnych w kraju oraz na Węgrzech, w Holandii, Niemczech i USA, brał udział w wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz w pokazach sztuki polskiej za granicą. Publikuje teksty o kulturze i sztuce oraz fotografie („Arteria”, „Miesięcznik Prowincjonalny”, „Zeszyty naukowo-artystyczne Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie”, „Wiadomości ASP w Krakowie”, „Moja Garbatka”, „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, „Konteksty”, „Pokaz”, „Zeszyty Literackie”, „Radomskie Studia Humanistyczne”, „Miastotwórczość”, a także w książkach i katalogach wystaw). Jest autorem 27 recenzji w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich na uczelniach artystycznych w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku. Otrzymał Radomską Nagrodę Kulturalną (2006), odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2016) i Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2017). Otrzymał stypendia twórcze ufundowane przez Ministra Kultury i Sztuki, 1976 (kwartalne), 1977, 1981 (roczne), 1988/1989 (dwuletnie), 2001 (roczne). W latach 1975-87 pracował jako asystent i adiunkt w Pracowni Litografii na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 1989 roku rozpoczął pracę w Politechnice Radomskiej (wywczas Wyższa Szkoła Inżynierska), od 1995 roku wykłada rysunek odręczny i malarstwo sztalugowe w Katedrze Wychowania Plastycznego Wydziału Nauczycielskiego (obecnie Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego). W 2000 roku otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych; współzałożyciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Radomiu, w latach 1990-2000 uczył tam przedmiotu rysunek z malarstwem; w latach 1991-2008 pracował w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, współtwórca kolekcji sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Organizator wystaw polskiego rysunku współczesnego w latach 1978-2007. Współzałożyciel Stowarzyszenia Zwykłego „Miastotwórczość” (2017). czytaj dalej..liczniki odwiedzin