Łukasz Rudecki    

Dr.hab. Łukasz Rudecki, prof. UTH Rad Ur. 7.06.1979r. w Radomiu.

lukaszrudecki@gmail.com 

Absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej (obecnie Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu). Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Aleksandra Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni dr hab. Krzysztofa Wyznera. Uprawia malarstwo, malarstwo i rysunek. Zrealizował dwanaście wystaw indywidualnych (Kielce, Radom, Siedlce, Szczecin, Łódź, Magdeburg, Warszawa). Uczestniczył w około siedemdziesięciu wystawach zbiorowych (m.in. Berlin, Częstochowa, Koszyce, Toruń, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Zakopane), na których był trzykrotnie nagradzany. W 2007 otrzymał Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Radomia, a w konkursie Przedwiośnie 30 – Nagrodę Urzędu Miasta Sandomierza. W 2008 uzyskał nominacja do nagrody na 22. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. W 2011 roku otrzymał, stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Radomia. W 2014 na 43. Salonie Zimowym, Ogólnopolskim Triennale Sztuki otrzymał nagrodę Wojewody Mazowieckiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Kwartalnika „Format”. Od 2008 roku zatrudniony jako asystent, następnie od 2010 roku jako adiunkt w Katedrze Malarstwa i Rysunku, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. W 2009 na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem prof. Jana Trojana, zatytułowanej N-FIGURY. Konkret, aluzja, symbol w moim malarstwie otrzymał stopień doktora sztuk plastycznych. W 2018 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.czytaj dalej..liczniki odwiedzin