Kazimierz Łyszcz    

Dr Kazimierz Mirosław Łyszcz Ur. 25.02.1967r. w Kozienicach.

ergolyszcz2018@outlook.com 

W latach 1988–1995 odbył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w 1995 roku w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika, aneks w pracowni struktur wizualnych adi. Dobrosława Bagińskiego. W latach 2000–2004 odbył studia doktoranckie na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. W 2006 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu estetyki i filozofii sztuki pt. Między tradycją i nowoczesnością. Poglądy estetyczne Mieczysława Porębskiego, której promotorem był dr hab. Tadeusz Szkołut. Zorganizował 5 wystaw indywidualnych, ma na swoim koncie ponad 50 wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą (Austria, Czechy, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina). W latach 2003-2011 uczestniczył w międzynarodowych spotkaniach artystycznych Internationale Werkstattwoche w Wittingen (Niemcy). W 2016 wykładał antropologię i kompozycję obrazu na Chongqing Technology and Bussines University w Chinach, zaś w 2018 i 2019 historię designu i dynamikę wizualną obrazu na Zhengzhou University of Areonautics również w tym kraju. Zajmuje się malarstwem, działaniami plastycznymi, designem, filozofią i teorią sztuki. Oprócz tego interesuje się etyką i zagadnieniami społeczno-kulturowymi. Ma na swoim koncie teksty, artykuły i rozprawy na temat sztuki, kultury wizualnej, estetyki i filozofii sztuki. Autor tekstów krytycznych i wstępów do katalogów wystaw. Od 1993 roku czynny zawodowo jako nauczyciel i instruktor przedmiotów artystycznych, w 1997 zatrudniony w Katedrze Wychowania Plastycznego Politechniki Radomskiej, obecnie na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. W 2005 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia, w 2012 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2015 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.czytaj dalej..liczniki odwiedzin